Ansvar för samhället

Försäkrings- och finansbranschen skapar stabilitet i samhället och möjliggör ekonomisk aktivitet genom att erbjuda olika alternativ för att skydda sig mot risker. Detta kräver en solvent och långsiktig verksamhet. Vi lovar att vara aktiva i lokalsamhället och samhället i stort.

Lokal förankring

LokalTapiola är en stark regional aktör och påverkare. Bolagsgruppens 20 regionbolag betjänar kunder på 280 verksamhetsställen runtom i Finland. LokalTapiolas tjänster för person- och företagskunder finns även på nätet. Verksamhetsställena i olika delar av Finland konkretiserar LokalTapiolas möjligheter till lokal påverkan bl.a. genom rekryteringar och olika regionala samarbetsformer. Ungefär hälften av LokalTapiolas anställda arbetar i regionbolagen.

LokalTapiolas ansvarslöfte till lokalsamhällena och samhället i stort:

  • Vi är aktiva i lokalsamhället och samhället i stort.

LokalTapiola är aktiv som aktör och påverkare i regionerna både i fråga om erbjudna tjänster och näringslivet. Regionbolagen har stor inverkan på den regionala ekonomin i rollen av arbetsgivare, skattebetalare och en aktör som bidrar till kundernas ekonomiska trygghet och välbefinnande. Regionbolagen spelar en stor roll i främjandet av lokal trygghet och välfärd samt genom att understöda till bl.a. kultur och motion. Eventuella stöd ges i regel till verksamhet som gynnar lokalsamhället.


Aktuellt

Är du redan en hjälte?

Det bor en hjälte i oss alla. En nödsituation uppstår oftast oväntat och vem som helst kan vara en hjälte oberoende av ålder och ställning. Hjältemod kräver mod att agera i nödsituationer. Det är åter dags för LokalTapiolas Hjälteskolning.

Läs mer