Ansvar för samhället

Försäkrings- och finansbranschen skapar stabilitet i samhället och möjliggör ekonomisk aktivitet genom att erbjuda olika alternativ för att skydda sig mot risker. Detta kräver en solvent och långsiktig verksamhet. Vi lovar att vara aktiva i lokalsamhället och samhället i stort.

Internationell verksamhet

LokalTapiola deltar i internationella forum och i verksamheten för de ömsesidiga bolagens internationella intresseorganisationer. Internationell närvaro stärker de anställdas sakkunskap och ökar möjligheten för att påverka när regleringen och konkurrensen ökar och blir mera internationell.

LokalTapiola deltar i nätverk inom forskning (Geneva Association), handel (Eurapco) och intressebevakning för att stärka utvecklingen av den egna verksamheten. LokalTapiolas företrädare deltar aktivt i arbetsgrupper inom de ömsesidiga försäkringsbolagens europeiska intressebevakningsorganisation (AMICE) och i det globala samarbetsorganet ICMIF:s verksamhet.

AMICE = The Association of Mutual Insurers and Insurance Cooperatives in Europe
ICMIF = The International Cooperative and Mutual Insurance Federation
EIOPA = European Insurance and Occupational Pensions Authority

 


Aktuellt

Är du redan en hjälte?

Det bor en hjälte i oss alla. En nödsituation uppstår oftast oväntat och vem som helst kan vara en hjälte oberoende av ålder och ställning. Hjältemod kräver mod att agera i nödsituationer. Det är åter dags för LokalTapiolas Hjälteskolning.

Läs mer