Ansvar för samhället

Försäkrings- och finansbranschen skapar stabilitet i samhället och möjliggör ekonomisk aktivitet genom att erbjuda olika alternativ för att skydda sig mot risker. Detta kräver en solvent och långsiktig verksamhet. Vi lovar att vara aktiva i lokalsamhället och samhället i stort.

Internationell verksamhet

LokalTapiola deltar i internationella forum och i verksamheten för de ömsesidiga bolagens internationella intresseorganisationer. Internationell närvaro stärker de anställdas sakkunskap och ökar möjligheten för att påverka när regleringen och konkurrensen ökar och blir mera internationell.

LokalTapiola deltar i nätverk inom forskning (Geneva Association), handel (Eurapco) och intressebevakning för att stärka utvecklingen av den egna verksamheten. LokalTapiolas företrädare deltar aktivt i arbetsgrupper inom de ömsesidiga försäkringsbolagens europeiska intressebevakningsorganisation (AMICE) och i det globala samarbetsorganet ICMIF:s verksamhet.

AMICE = The Association of Mutual Insurers and Insurance Cooperatives in Europe
ICMIF = The International Cooperative and Mutual Insurance Federation
EIOPA = European Insurance and Occupational Pensions Authority

 


Aktuellt

Samarbete inom samhällsansvar

LokalTapiolas huvudsamarbetspartner inom samhällsansvar är Finlands Röda Kors och Finlands naturskyddsförbund. Vi samarbetar med flera nationella och lokala samarbetspartner.­

Årsredovisningar och bokslut

LokalTapiola publicerar årligen en tryckt sammanfattande årsrapport och en heltäckande webbårsrapport med information om LokalTapiola-gruppens verksamhet, bolagens ekonomiska resultat och samhällsansvar.

Läs mer