Ansvar för personalen

LokalTapiola satsar på ansvarsfullt ledarskap och kompetensutveckling. Personalen har mångsidiga utvecklings- och utbildningsmöjligheter. I kompetensutvecklingen av personalen betonar vi innovation och påverkan samt uppmuntrar och motiverar individerna till egna ansvarsfulla åtgärder. Vi lovar att erbjuda personalen en inspirerande och uppskattad arbetsgemenskap.

Kompetensutveckling och välbefinnande på arbetsplatsen

LokalTapiola satsar på kompetensutveckling för personalen. Vi satsar på en interaktion som engagerar och främjar nyskapande. Vi kräver ett ansvarsfullt ledarskap av cheferna. Cheferna uppmuntras till aktivt, engegerande och coachande ledarskap. Vi kräver att cheferna behandlar personalen jämlikt.

Vid sidan av arbetet finns det möjligheter att t.ex. avlägga examen inom försäkringsbranschen eller specialyrkesexamen i ledarskap (JET). Olika examina kan också avläggas genom läroavtalsutbildning. Vi stöder arbetsrotation och stipendiatverksamhet samt drar nytta av möjligheterna i e-lärande. Ett introduktionsprogram uppgörs för varje nyanställd. Kvaliteten på introduktionen samt hur väl den fungerar följs upp.

Ansvarslöfte till personalen:

  • Vi erbjuder personalen en inspirerande och uppskattad arbetsgemenskap

Vi vill att alla medarbetare bidrar till att öka ansvarsmedvetenheten i LokalTapiola. Vi främjar personalens ansvarsförståelse genom att tydliggöra var och ens uppgiftsspecifika ansvar.

Välbefinnande på arbetsplatsen främjas genom förebyggande verksamhet

Målet är att välbefinnande på arbetsplatsen ska ge smidighet i det dagliga arbetet och arbetsgemenskapen och därigenom leda till framgång, större engagemang och framgångsrik affärsverksamhet. Grunden är ett bra ledarskap i det dagliga arbetet och att personalen känner till arbetshälsofrågorna. Målet är också att snabbt reagera på avvikelser.

Alla har ett personligt ansvar att upprätthålla sin arbetsförmåga, hälsa och kompetens samt att bidra till en fungerande arbetsgemenskap.Aktuellt

Är du redan en hjälte?

Det bor en hjälte i oss alla. En nödsituation uppstår oftast oväntat och vem som helst kan vara en hjälte oberoende av ålder och ställning. Hjältemod kräver mod att agera i nödsituationer. Det är åter dags för LokalTapiolas Hjälteskolning.

Läs mer