Ansvar för personalen

LokalTapiola satsar på ansvarsfullt ledarskap och kompetensutveckling. Personalen har mångsidiga utvecklings- och utbildningsmöjligheter. I kompetensutvecklingen av personalen betonar vi innovation och påverkan samt uppmuntrar och motiverar individerna till egna ansvarsfulla åtgärder. Vi lovar att erbjuda personalen en inspirerande och uppskattad arbetsgemenskap.

Jämställdhetsarbetet grunden för pluralism

Det finländska samhället och demografin har förändrats, vilket även syns i LokalTapiolas kundbas och personal. Jämställdhetsarbetet är grunden för pluralismen, som främjar jämställdhet och likabehandling av personalen, men också lika rättigheter för kunder och övriga intressentgrupper.

Vi strävar efter att främja kundernas och de andra intressenternas upplevelse av likabehandling genom produkterna, tjänsterna och kundnöjdheten. Vi försöker ta hänsyn till olika livssituationer, familjetyper och bakgrunder vid utvecklingen av tjänster och produkter. Dessutom vill vi främja tjänsternas åtkomlighet och tillgänglighet.

I fråga om personalen är målet bl.a. att säkerställa kompetensförsörjningen, engagemanget och arbetshälsan genom att främja lika möjligheter och inkludering. Andra mål är likabehandling vid rekrytering, karriärutveckling och belöning.

 


Aktuellt

Är du redan en hjälte?

Det bor en hjälte i oss alla. En nödsituation uppstår oftast oväntat och vem som helst kan vara en hjälte oberoende av ålder och ställning. Hjältemod kräver mod att agera i nödsituationer. Det är åter dags för LokalTapiolas Hjälteskolning.

Läs mer