Ansvar för miljön

För oss innebär miljöansvar en effektiv och sparsam användning av naturtillgångar, riskhantering samt daglig miljöhänsyn i verksamheten och beslutsfattandet. Målet med vårt miljöarbete är att minska verksamhetens miljö- och klimatpåverkan både i fråga om arbetsmiljö och fastighetsskötsel samt att förbättra miljön. Vi lovar att förbättra miljön genom våra åtgärder och lösningar.

Miljöfrågorna i vardagen

Ägarkundernas ärenden i LokalTapiola sköts av nästan 4 000 experter runtom i Finland. Hur vi gör vårt jobb har betydelse för naturen, miljön och klimatet.

Kontorsarbetets direkta miljöpåverkan kommer från energi- och vattenförbrukning, arbetsresor, avfall, pappersförbrukning och inköp. LokalTapiolas mål är att minska verksamhetens miljöpåverkan.

Exempel på praktiska åtgärder:

 • Fastigheter som LokalTapiola äger använder el från vindkraft.
 • Kontorshuset i Hagalund i Esbo har en infoskärm som visar fastighetens energiförbrukning i realtid.
 • Kontoren minskar energiförbrukningen genom ändrade tillvägagångssätt och åtgärder som främjar energieffektivitet, t.ex. LED-belysning.
 • Vi använder om möjligt elektroniska konferenser och allmänna kommunikationer. Alla har videokonferensmöjlighet på sin arbetsstation.
 • Medarbetarna har tillgång till en elektronisk samåkningstjänst.
 • Vid inköp iakttas bolagsgruppens inköpspolicy med riktlinjer för ansvarstagande och miljöfrågor.
 • Kontorsmaskiner och -apparater är energimärkta.
 • LokalTapiola använder miljömärkt papper.
 • På kontorshuset i Haglund i Esbo återvinns över 90 % av avfallet i form av återanvänt material eller energiutvinning.


   

Aktuellt

Är du redan en hjälte?

Det bor en hjälte i oss alla. En nödsituation uppstår oftast oväntat och vem som helst kan vara en hjälte oberoende av ålder och ställning. Hjältemod kräver mod att agera i nödsituationer. Det är åter dags för LokalTapiolas Hjälteskolning.

Läs mer