Ansvar för miljön

För oss innebär miljöansvar en effektiv och sparsam användning av naturtillgångar, riskhantering samt daglig miljöhänsyn i verksamheten och beslutsfattandet. Målet med vårt miljöarbete är att minska verksamhetens miljö- och klimatpåverkan både i fråga om arbetsmiljö och fastighetsskötsel samt att förbättra miljön. Vi lovar att förbättra miljön genom våra åtgärder och lösningar.

Ansvar för miljön

De största direkta miljökonsekvenserna av LokalTapiolas verksamhet hänför sig till energiförbrukning, pappersförbrukning, inköp av varor och tjänster, resor och avfall. Vi satsar särskilt på energieffektivitet, förnybar energi och elektroniska metoder. Inom ramen för riskhanteringen och fastighetsverksamheten erbjuder vi miljötjänster till kunderna.

LokalTapiolas ansvarslöfte till miljön:

  • Vi förbättrar miljön genom våra åtgärder och lösningar.

Samarbete som gynnar miljön

LokalTapiola Fastighetskapitalförvaltning är med i Helsingfors stads och näringslivets samarbetsnätverk Ilmastointikumppanit. Nätverkets mål är att minska växthusgasutsläppen genom effektivare verksamhet samt produkter och tjänster för bekämpning av klimatförändringar.

Fastighetskapitalförvaltningen har ingått energieffektivitetsavtal för kontorfastigheter (TETS) och hyresbostäder (VAETS). Energisparmål har satts upp för bolagets totala fastighetsbestånd som är värt 3,1 miljarder euro.

LokalTapiola stöder Finlands naturskyddsförbunds energirådgivningsprojekt som erbjuder rådgivning till bostadsaktiebolag, hushåll, byggare och renoverare. Negawattrådgvningen sporrar till lönsamma energisparåtgärder och att lära sig sparsamma sätt att använda energi.

Regionalt är LokalTapiola med och stöder verksamheten i Håll Skärgården Ren rf. Föreningens mål är att hålla finländska stränder och skärgården rena samt främja båtlivet på alla vattenområden i Finland. Andra regionala objekt i miljöarbetet är bl.a. Håll Lappland Rent rf och beskyddandet av Saimenvikaren.
Aktuellt

Samarbete inom samhällsansvar

LokalTapiolas huvudsamarbetspartner inom samhällsansvar är Finlands Röda Kors och Finlands naturskyddsförbund. Vi samarbetar med flera nationella och lokala samarbetspartner.­

Årsredovisningar och bokslut

LokalTapiola publicerar årligen en tryckt sammanfattande årsrapport och en heltäckande webbårsrapport med information om LokalTapiola-gruppens verksamhet, bolagens ekonomiska resultat och samhällsansvar.

Läs mer