Ansvar för kunderna

Kunderna i ömsesidiga LokalTapiola är också ägare, och vi tar med dem i allt utvecklingsarbete. Kunderna kan delta i utvecklingen av verksamheten på många sätt. LokalTapiola satsar särskilt på klarspråk, vilket innebär tydliga produkter och tjänster, begriplig kommunikation samt kundorientering. En öppen och transparent verksamhet är viktigt för att vinna kundernas förtroende.

Produkter och tjänster

Begriplig kommunikation och betjäning

LokalTapiola satsar på att ge kunderna så aktuell och tydlig information och betjäning som möjligt. Vi strävar efter att förenkla produkterna och tjänsterna samt göra kommunikationen med kunderna begripligare. Vi samarbetar med konsumentmyndigheter och -organisationer samt läroanstalter för att främja klarspråk i bl.a. försäkrings- och finansverksamhet samt kunskaper i ekonomi.

Vi vill vara närvarande i kundernas liv och våra tjänster utgår från kundernas behov. LokalTapiola verkar för att främja kundernas trygghet, välbefinnande och ekonomiska framgång. Säkerhetsföreskrifterna i våra försäkringar och iakttagandet av branschens strikta informationsplikt bidrar till kundernas trygghet.

LokalTapiolas ansvarslöfte till kunderna:

  • Vi främjar kundernas trygghet och välbefinnande.

Kunder och samarbetspartner deltar

En central princip i ömsesidigheten är ägarkundernas rätt att besluta, få nytta och påverka. Kunderna deltar på många sätt i utvecklingen av LokalTapiolas tjänster.

Alla LokalTapiolas kunder har möjlighet att anmäla sig till webbpanelen Vägvisarna som är en direkt kanal för att påverka utvecklingen av produkter, tjänster och verksamheter. LokalTapiola har också direkt samarbete med kunderna. Kunder deltar i gemensamma planerings- och utvecklingsprojekt utan utomstående experter.

LokalTapiola samlar in kundrespons kontinuerligt och systematiskt. Vi gör regelbundet kundenkäter och -undersökningar för att kunna betjäna kunderna så individuellt som möjligt. Produkter och tjänster utvecklas även i samarbete med ett stort nätverk av samarbetspartners.