Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

Tidsbegränsad reseförsäkring

När du reser lönar det sig alltid att packa med en reseförsäkring som ersätter skador som drabbar dig själv och ditt resgods. En tidsbegränsad reseförsäkring passar bra för enskilda resor om du reser högst en gång per år eller mer sällan. Räkna priset på en tidsbegränsad reseförsäkring med vår räknare och köp den på nätet.

Resenärförsäkring

I din reseförsäkring kan du välja antingen bara en resenärförsäkring eller en resenärförsäkring och resgodsförsäkring tillsammans.

Sjukdom under resa

Resenärförsäkringen ersätter vårdkostnader för sjukdom under resa. Med sjukdom under resa avses en sjukdom som under resan börjar oförutsett och kräver läkarvård. Resenärförsäkringen ersätter vård som kan jämställas med första hjälpen om en sjukdom eller en skada, som börjat före resan, plötsligt försämras.

Olycksfall under resa

Resenärförsäkringen ersätter vårdkostnader till följd av olycksfall som inträffat under resan. Med olycksfall avses en plötslig händelse som har en utomstående orsak och orsakar den försäkrade kroppsskada.

Annullerad resa

I resenärförsäkringen ingår annulleringsskydd, som ersätter om du inte kan påbörja en resa som du betalat på förhand och detta beror på ett tvingande skäl. Tvingande skäl kan vara att du själv eller en nära anhörig plötsligt blir allvarligt sjuk, råkar ut för ett olycksfall eller dör. Tvingande skäl kan även vara en avsevärd skada som drabbar egendomen i Finland och kräver att du är närvarande på skadeplatsen. Annulleringsskydd vid resa är i kraft, om försäkringen har tecknats senast tre dygn innan resan påbörjas.

Avbruten resa

I resenärförsäkringen ingår också avbrottsskydd, som ersätter om en redan påbörjad resa avbryts av tvingande skäl. Tvingande skäl kan vara att du själv eller en nära anhörig plötsligt blir allvarligt sjuk, råkar ut för ett olycksfall eller dör. Tvingande skäl kan även vara en avsevärd skada som drabbar egendomen i Finland och kräver att du är närvarande på skadeplatsen.

Missad avresa

Resenärförsäkringen ersätter även försening från resa. Med försening från resa avses att den försäkrade vid tur- eller returresan inte kommer i tid till en på förhand bokad anslutande flyg-, båt-, tåg- eller bussförbindelse i enlighet med sin ursprungliga resplan. Försening från resa ersätts om ett allmänt kommunikationsmedel som den försäkrade använder under resan försenas på grund av väderlekshinder, tekniskt fel, trafikskada, naturkatastrof eller kriminell gärning.

Resgodsförsäkring

Du kan teckna en resgodsförsäkring separat eller tillsammans med resenärförsäkring.

Resgods

Resgodsförsäkringen ersätter till exempel bräckage på eller stöld av resgods. Dessutom kan ersättning fås för anskaffning av nödvändighetsartiklar om resgodset anländer minst 4 timmar försenat till ett resmål utomlands. Dessutom ersätts extra kostnader för att förnya pass, visum eller resebiljetter.

Reseansvarsförsäkring

Reseansvarsförsäkringen ersätter person- och sakskador som du under resa orsakar utomstående och som du enligt lag är skyldig att ersätta. Reseansvarsförsäkringen är en del av resgodsförsäkringen.