Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

Tidsbegränsad reseförsäkring

När du reser lönar det sig alltid att packa med en reseförsäkring som ersätter skador som drabbar dig själv och ditt resgods. En tidsbegränsad reseförsäkring passar bra för enskilda resor om du reser högst en gång per år eller mer sällan. Räkna priset på en tidsbegränsad reseförsäkring med vår räknare och köp den på nätet.

I ett nötskal

 • En kontinuerlig reseförsäkring är alltid redo. Om du gör redan ett par resor under året är en årlig reseförsäkring det klokaste valet.
 • Larmtjänsten hjälper i akuta situationer dygnet runt.
 • Resenärförsäkringen ersätter vårdkostnader för sjukdom och olycksfall. Dessutom ersätter försäkringen en annullerad resa, avbruten resa och försening från resa.
 • Hos oss kan du teckna både en resenärförsäkring och en resgodsförsäkring i din reseförsäkring eller bara någondera av dem.

Resgodsförsäkring

 • Försäkringen ersätter stöld av och bräckage på resgods. Från resgodsförsäkringen ersätts även anskaffning av nödvändighetsartiklar, om resgodset anländer över 12 timmar senare än du till resmålet utomlands.
 • Resgodsförsäkring innehåller också reseansvarsförsäkring, som ersätter person- och sakskador som orsakats annan part under resa, för vilka den försäkrade enligt i Finland gällande rätt står i ersättningsansvar.
 • Både resgods som hör till dig och medresande personer som bor i samma hushåll är försäkrat i resgodsförsäkringen.
 • Har du hemförsäkring i LokalTapiola? Före du far på resa och tecknar en separat resgodsförsäkring kontrollera om din hemförsäkring ersätter resgods, eftersom resgods ofta ingår våra hemförsäkringar. Mot en liten tilläggspremie kan du avlägsna självrisken utomlands, då behöver du ingen separat resgodsförsäkring.

Resenärförsäkring

 • Försäkringen ersätter vårdkostnader för sjukdom och olycksfall under resa utan självrisk och utan övre gräns i euro.
 • Till din resenärförsäkring kan du dessutom inkludera skydden vid men till följd av olycksfall och dödsfall genom olycksfall.
 • Egna barn, barnbarn, syskon och halvsyskon under 18 år som reser med är även försäkrade i resenärförsäkringen. Försäkrade är även barn som stadigvarande bor i samma hushåll som den försäkrade, men som inte är den försäkrades egna barn. Var och en vuxen behöver egen försäkring.
 • Ersätter kostnader för avbruten resa, annullerad resa och försening från resa. Annulleringsskydd vid resa är i kraft, om försäkringen har tecknats senast tre dygn innan resan påbörjas.
 • När du köper en tidsbegränsad reseförsäkring kan du skriva ut ett försäkringsbrev och intyg på försäkringens giltighet. När du visar intyget på försäkringens giltighet direktfakturerar många utländska vårdinrättningar LokalTapiola för vårdkostnaderna.
 • Som tilläggsförmån till resenärförsäkringen erbjuder LokalTapiola en larmtjänst som har jour dygnet runt. Om du råkar ut för ett nödfall kan du ringa +358 800 0 4531 så får du hjälp, råd och betjäning på finska, svenska eller engelska.

Aktuellt