Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

Lantbruksföretagarens personskydd

 1. Är affärsverksamheten i ditt företag i fara om du plötsligt måste vara sjukledig?
 2. Hur går det för din ekonomi om du skadar dig allvarligt eller blir arbetsoförmögen?
 3. Är din familjs uppehälle beroende av dig och dina inkomster?

Tilläggsskydd för ditt uppehälle

Lantbruksföretagarens personskydd utgår alltid från det lagstadgade LPA-skyddet som skapar grunden för företagarens socialskydd. Avsikten med socialskyddet är att täcka minimiuppehället.
Våra försäkringar kompletterar ditt lagstadgade socialskydd. Med hjälp av dem kan vi ta fram en lösning som är lämplig just för dig, din familj och ditt lantbruk.

Arbetsinkomstens inverkan på lantbruksföretagarens socialskydd

Vad allt kan ditt skydd inkludera?

 • Lagstadgat socialskydd såsom företagarens LFöPL-försäkring
 • olycksfallsförsäkring för lantbruksföretagare
 • sjukkostnadsförsäkring
 • skydd vid bestående arbetsoförmåga
 • skydd vid frånvaro på grund av långvarig sjukdom
 • skydd vid allvarlig sjukdom
 • invaliditetsskydd
 • dödsfallsskydd
 • reseförsäkring

En hurudan lantbruksföretagare behöver försäkring?

 • När lantbruket har mycket främmande kapital
 • När det beror på dig om familjeföretagets verksamhet och produktion kan fortsätta utan avbrott
 • När du vill bibehålla din nuvarande levnadsstandard om det värsta händer

Vet du inte vad allt du egentligen behöver?


Våra lantbruksspecialister hjälper dig att ta fram en lösning som lämpar sig just för dig.

 1. Ge dina kontaktuppgifter
  Du kan be oss kontakta dig genom att fylla i blanketten bredvid. Vi kontaktar dig snarast möjligt.
 2. Vi kartlägger din situation
  Låt oss tillsammans ta en titt på vilket företagarskydd lämpar sig just för dig.
 3. Du får ett anbud av oss

Jag vill höra mer om lantbruksföretagarens personskydd


Se också: