Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

Egenskydd för lantbruksföretagare

Egenskydd för lantbruksföretagare är ett paket med personskydd som LokalTapiola och MTK utvecklat tillsammans. Den är avsedd för att komplettera det lagstadgade skyddet. Egenskydd för lantbruksföretagare har dessutom förmåner för MTK-medlemmar.

Det lagstadgade skyddet som grund

Lagstadgade försäkringar utgör grunden för lantbruksföretagarens personskydd. Det finns ändå situationer där man behöver ett individuellt tilläggsskydd. Redan ett oväntat olycksfall kan riskera kontinuiteten för företagsverksamheten och hela din familjs utkomst.

Individuellt tilläggsskydd

Egenskydd för lantbruksföretagare byggs upp så att det motsvarar dina behov: du kan ta hela paketet eller plocka det du behöver. I paketet ingår liv-, sjukkostnads-, olycksfalls- och resenärförsäkring.

Det är vettigt att dimensionera Egenskydd för lantbruksföretagare så att levnadsstandarden inte sjunker märkbart ens om det inträffar något allvarligt. Våra experter hjälper till att bestämma rätt nivå på ditt tilläggsskydd.

Tilläggsförmåner

Medlemmar i MTK får 10 procent rabatt på lantbruksföretagarens olycksfalls- och resenärförsäkring för vuxna.

Under 45 år gamla MTK-medlemmar får

  • avgiftsfri hälsogranskning i samband med tecknande av livförsäkring
  • investeringsskydd på dödsfallsskyddets försäkringbelopp i Företagsskydd-försäkringen:  du kan höga försäkringsbeloppet med vissa villkor högst 25 procent utan en ny hälsoutredning till högst 300 000 euro.

 


Aktuellt