Venevakuutus Båtförsäkring

Venevakuutus

Båtförsäkringen ersätter båtskrovet och motorn, i en segelbåt rigg och segel. Också båtens utrustning och fasta apparater omfattas av försäkringen. Ansvarsförsäkringen ersätter om du orsakar annan båtförare eller båt skada.

I ett nötskal

  • Du får ett lämpligt skydd för din båt oavsett dess storlek.
  • Lyx Båtförsäkring för aktiva båtförare. Bästa skyddet för din båt När din båt är tämligen ny, är det viktigt att försäkringen också täcker maskinbräckage på motorn eller skador på masten och riggen.
  • Omfattande Båtförsäkring för fritidsbåtförare. Ett bra skydd t.ex. för grundstötning och kollision.
  • Reducerad Båtförsäkring för dem som kör i kända vatten. Du känner stenar och grund på din rutt. Du vill ändå ha skydd t.ex. mot stöld.
  • Du får en båtansvars- och rättsskyddsförsäkring. Ansvarsförsäkringen ersätter om du orsakar annan person eller dennes egendom skada på sjön. Rättsskyddsförsäkringen ersätter advokatkostnader vid tviste- och brottmål som gäller båtliv.

Se också:

Puimurissa
Egenskydd för lantbruksföretagare

Paket med personskydd för lantbruksföretagare

Aktuellt