Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

Lantbruksföretagarens lagstadgade skydd

Det lagstadgade socialskyddet för lantbruksföretagare och skogsbrukare och deras familjemedlemmar sköts av Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt LPA. Odlarens lagstadgade arbetspensionsförsäkring är LFöPL och den lagstadgade olycksfallsförsäkringen OFLA. För att företagsverksamhetens risker ska täckas, lönar det sig för dig att komplettera det lagstadgade skyddet med frivilliga försäkringar.

I ett nötskal

  • OFLA-arbetsolycksfallsförsäkring är automatiskt i kraft vid sidan av den obligatoriska LFöPL-pensionsförsäkringen.
  • Försäkringen ersätter olyckor som sker i ditt jordbruksföretagararbete och de yrkessjukdomar som orsakas av dessa arbeten.
  • Försäkringen ersätter till exempel inte olycksfall som inträffar vid bygg- eller renoveringsarbeten på bostadshus som finns på odlingen eller olycksfall som skett vid familjens vanliga hushållning.
  • Försäkringen ersätter inte heller om olyckan inträffar i företagararbete som beskattas enligt näringsskattelagen eller i avlönat arbete.
  • OFLA-arbetsolycksfallsförsäkringen kan kompletteras med en OFLA-försäkring för fritiden. Den ersätter skador som inträffat i privathushållet och på fritiden.
  • Läs mer på LPA:s webbplats

Se också

Aktuellt