Maatalousyrittäjän lakisääteinen turva Mela Lantbruksföretagarens lagstadgade skydd

Maatilan omaisuus

Det lagstadgade socialskyddet för lantbruksföretagare och skogsbrukare och deras familjemedlemmar sköts av Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt LPA. Odlarens lagstadgade arbetspensionsförsäkring är LFöPL och den lagstadgade olycksfallsförsäkringen OFLA. För att företagsverksamhetens risker ska täckas, lönar det sig för dig att komplettera det lagstadgade skyddet med frivilliga försäkringar.

I ett nötskal

  • OFLA-arbetsolycksfallsförsäkring är automatiskt i kraft vid sidan av den obligatoriska LFöPL-pensionsförsäkringen.
  • Försäkringen ersätter olyckor som sker i ditt jordbruksföretagararbete och de yrkessjukdomar som orsakas av dessa arbeten.
  • Försäkringen ersätter till exempel inte olycksfall som inträffar vid bygg- eller renoveringsarbeten på bostadshus som finns på odlingen eller olycksfall som skett vid familjens vanliga hushållning.
  • Försäkringen ersätter inte heller om olyckan inträffar i företagararbete som beskattas enligt näringsskattelagen eller i avlönat arbete.
  • OFLA-arbetsolycksfallsförsäkringen kan kompletteras med en OFLA-försäkring för fritiden. Den ersätter skador som inträffat i privathushållet och på fritiden.
  • Läs mer på LPA:s webbplats

Se också:

Puimurissa
Egenskydd för lantbruksföretagare

Paket med personskydd för lantbruksföretagare

LähiTapiola LokalTapiola
Livförsäkring för lantbruksföretagare

Skydda sin personliga och de närståendes ekonomi om olyckan är framme.

LähiTapiola LokalTapiola
Sjukkostnadsförsäkring

Sjukkostnadsförsäkring täcker vårdkostnader orsakade av sjukdom eller olycksfall.

LähiTapiola LokalTapiola
Person- och reseförsäkring

En ny försäkring från vaggan till graven för sjukdomar och olycksfall, både hemma och borta.

Aktuellt