Lantbrukets fordon och arbetsmaskiner

Puimurissa

I lantbrukets försäkringspaket finns en egen produkt för de arbetsmaskiner som används i lantbruket. Lantbrukstraktorer, skördetröskor och till och med tröskmaskin för bär kan försäkras.

I ett nötskal

  • Du försäkrar såväl lantbrukstraktor, skördetröska som andra lantbruksmaskiner med försäkringar som utvecklats just för dem.
  • Du kan välja omfattningen för försäkringen på varje maskin så att det passar behoven på just din gård.
  • Försäkringen ersätter också tilläggskostnader för att använda en främmande maskin om den försäkrade maskinen är ur bruk på grund av skada.

Se också:

Puimurissa
Egenskydd för lantbruksföretagare

Paket med personskydd för lantbruksföretagare

Maatilavakuutus
Kantri lantbrukets försäkringar

Med en lantbruksförsäkring försäkrar du egendomen och affärsverksamheten på ditt lantbruk och ditt privathushåll.

LähiTapiola LokalTapiola
Försäkring för produktionsdjur

Med produktionsdjurförsäkringen förbereder du dig för djurskador som uppstår vid husdjursproduktion.

Aktuellt