Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

Lantbrukets fordon och arbetsmaskiner

I lantbrukets försäkringspaket finns en egen produkt för de arbetsmaskiner som används i lantbruket. Lantbrukstraktorer, skördetröskor och till och med tröskmaskin för bär kan försäkras.

I ett nötskal

Du försäkrar såväl lantbrukstraktor, skördetröska som andra lantbruksmaskiner med försäkringar som utvecklats just för dem. Du kan välja omfattningen för försäkringen på varje maskin så att det passar behoven på just din gård.

Försäkringen ersätter också tilläggskostnader för att använda en främmande maskin om den försäkrade maskinen är ur bruk på grund av skada.

Lantbrukstraktorer

Till lantbruksförsäkringen kan man koppla en lantbrukstraktorförsäkring och skyddsnivån kan väljas enligt behov.

 • För nya traktorer rekommenderas Bas Lantbrukstraktorförsäkring, som bland annat ersätter skador som uppstått på grund av kollisioner, av att traktorn stjälpt eller åkt av vägen.
 • Reducerad Lantbrukstraktorförsäkring ger skydd för brand-, stöld- och skadegörelseskador.
 • Ur lantbrukstraktorförsäkringen ersätts också tilläggskostnader som uppstår när traktorn på grund av skadefallet inte kan användas.
 • Också de av lantbrukets traktorer som används för entreprenader kan försäkras.
 • Du får rabatt på försäkringspremien, om lantbrukstraktorn har en huvudströmbrytare som fungerar med el.

Skördetröskor

Du kan inkludera en försäkring för skördetröska i lantbruksförsäkringen och välja ett lämpligt skydd för gårdens skördetröska.

 • Försäkringen täcker även standardutrustning som ingår i cirkapriset på skördetröskan samt breddnings- och dubbelhjul.
 • Reducerad försäkring för skördetröska täcker skador orsakade av brand, stöld, skadegörelse och storm.
 • För en modern skördetröska rekommenderar vi Basförsäkring för skördetröska som ersätter om en sten söndrar tröskverket. Basskyddet ersätter även skador orsakade av kollision eller om du kör av vägen.
 • Försäkringen ersätter även tilläggskostnader som orsakas av användning av någon annans skördetröska när den försäkrade skördetröskan inte kan användas till tröskning på grund av ett försäkringsfall.

Lantbruksarbetsmaskiner

Till lantbruksförsäkringen kan man också koppla en försäkring för lantbruksarbetsmaskiner, med vilka man kan försäkra en motoriserad arbetsmaskin som används på lantbruket, till exempel en sockerbetsupptagare eller fullfodermaskin.

 • För nya lantbruksmaskiner rekommenderas Bas Försäkring för lantbruksarbetsmaskin, som bland annat ersätter skador som uppstått på grund av kollisioner, av att maskinen stjälpt eller åkt av vägen.
 • Reducerad Försäkring för lantbruksarbetsmaskin ger skydd för brand-, stöld- och skadegörelseskador.
 • Ur försäkringen för lantbruksarbetsmaskiner ersätts också tilläggskostnader som uppstår när maskinen på grund av skadefallet inte kan användas.
 • Också de av lantbrukets arbetsmaskiner som används för entreprenader kan försäkras.
LähiTapiola LokalTapiola

Se också

Aktuellt