Hundförsäkring

Koiravakuutus

Välj rätt försäkring för din hund redan från att den är valp. Ett mångsidigt försäkringsskydd och direktersättningstjänst garanterar att din hund får bästa möjliga vård då den behöver.

Som lantbrukskund kan du försäkra din hund inom Kantri lantbrukets försäkringar

Fem skäl att teckna en hundförsäkring i LokalTapiola

  1. Veterinärvårdsförsäkringen och ansvarsförsäkringen gäller under hundens hela livstid.
  2. Maximiersättningen för vårdkostnaderna i veterinärvårdsförsäkringen kan du välja bland tre olika alternativ. Du kan välja 1 000, 1 700 eller 3 000 euro. Maximiersättningen kan höjas fram till att hunden fyller sju år.
  3. Maximiersättningen för vårdkostnaderna i veterinärvårdsförsäkringen sjunker inte när hunden blir äldre.
  4. Med applikationen DjurHjälpen får du hjälp av en distansläkare via mobiltelefonen varje dag kl. 7–23. Du har tillgång till DjurHjälpen när din hund har en veterinärvårdsförsäkring hos oss.
  5. Direktersättningstjänsten: du betalar bara självrisken i försäkringen, kliniken fakturerar LokalTapiola för resten. Ta försäkringsnumret med till kliniken.

Hundförsäkring i korthet

  • Vid förlust av hund eller vid veterinärkostnader – eller vid båda.
  • Som tilläggsskydd ersättning för förlust av bruksegenskap och ansvarsförsäkring.
  • Du kan försäkra din hund, när den är minst 5 veckor gammalt men under 7 år.
  • Medlemmar i Finska Kennelklubben får 10 procents rabatt på hundförsäkringen. Rabatten gäller inte djurförsäkringskunder i LokalTapiola Huvudstadsregionen och inte heller i LokalTapiola Etelä.


Se också:

Puimurissa
Egenskydd för lantbruksföretagare

Paket med personskydd för lantbruksföretagare

Aktuellt