Hästförsäkring

LähiTapiola hevoset

Försäkra din dyrbara häst oberoende av om det är ridhäst, travhäst, tävlingshäst eller hobbyhäst. Hos oss får du en veterinärvårdsförsäkring för hästens hela livstid och också för fall där hästen orsakar skada på utomstående. Du har tillgång till vår lovordade direktdebiteringstjänst.

Som lantbrukskund kan du försäkra din häst inom Kantri lantbrukets försäkringar

I ett nötskal

 • Veterinärvårdsförsäkring för häst och Ansvarsförsäkring för häst kan gälla hästens hela livstid.
 • Maximiersättningen för vårdkostnaderna i veterinärvårdsförsäkringen kan du välja bland tre olika alternativ. Du kan välja 2 000, 4 000 eller 6 000 euro. Maximiersättningen kan höjas fram till att hästen fyller 16 år.
 • Maximiersättningen för vårdkostnaderna i veterinärvårdsförsäkringen sjunker inte när hästen blir äldre.
 • Med direktersättningen får du snabbt ersättning för veterinärkostnaderna. Ta försäkringsnumret med till kliniken.
 • Hästförsäkring kan tecknas för ett minst 10 dagar gammalt föl.
 • Foster och fölförsäkring kan du ansöka när det gått minst 6 mån och högst 9 mån från stoets sista betäckning/seminering.
 • Medlemmar i Finlands Ryttarförbund får 10 procent rabatt på hästförsäkringen.

Veterinärutlåtanden

När behövs ett veterinärutlåtande?

För Hästförsäkring behövs ett högst 14 dagar gammalt veterinärutlåtande*, bl.a. när

 • försäkringsbeloppet är över 8 000 euro och du ansöker om Livförsäkring för häst
 • hästen fyllt 1 år och du ansöker om Omfattande veterinärvårdsförsäkring för häst.

Veterinärutlåtandet ska vara skrivet på finska, svenska eller engelska.

Ytterligare information om vilka handlingar som behövs för försäkring av din häst, får du från ditt regionbolag.

*Veterinär som i regel undersöker och vårdar hästar.

Skriv ut veterinärutlåtandet här

Ytterligare information om vilka handlingar som behövs för försäkring av din häst, får du från ditt regionbolag.

På väg utomlands?

Meddela LokalTapiola

Som försäkringstagare är du skyldig att meddela försäkringsbolaget om den försäkrade hästens omständigheter förändras märkbart (t.ex. att hästen åker utomlands för en längre tid än en ca 2 veckors tävlingsresa)

Försäkringens giltighetsområde

 • Hästens ansvarsförsäkring gäller endast i Finland.
 • Hästens livförsäkring och veterinärförsäkring gäller i de nordiska länderna. I de övriga EU-länderna och Schweiz gäller hästens livförsäkring och veterinärförsäkring tillfälligt under högst ett års tid.

Ersättningarna utomlands

 • Kostnader för vård som getts och undersökningar som utförts utomlands ersätts högst enligt prisnivån i Finland.
 • Språket i alla veterinärutlåtanden och -fakturor ska vara finska, svenska eller engelska.
 • Veterinärutlåtanden eller veterinärverifikat ska omfatta hästens identifikationsuppgifter, anamnes, information om utförda undersökningar och given vård samt diagnos över sjukdomen eller skadan.
 • Vård- och undersökningskostnaderna ska specificeras tydligt.

Se också:

Puimurissa
Egenskydd för lantbruksföretagare

Paket med personskydd för lantbruksföretagare

Aktuellt