Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

Försäkring för produktionsdjur

Även om djuren sköts bra kan de insjukna eller skada sig. Med produktionsdjurförsäkringen förbereder du dig för djurskador som uppstår vid husdjursproduktion. Du kan välja omfattningen för försäkringen så att det passar behoven på just din gård.

Vilka skador ersätter försäkringen?

 

Omfattande

Bas

Reducerad

Dödsfall genom sjukdom
Dödsfall genom olycksfall
Försvinnande
Dödsfall genom storm
Dödsfall till följd av blixtnedslag
Dödsfall till följd av brand