Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

MTK.s produktansvarsförsäkring

LokalTapiola har ingått ett avtal om produktansvarsförsäkring för MTK:s medlemmar med MTK.

I ett nötskal

  • MTK:s produktansvarsförsäkring tryggar medlemmarna i lantbruksproducenternas förening för produktansvarsrisk.
  • Försäkringen ersätter person- och sakskador som har orsakats av felaktig eller säkerhetsmässigt bristfällig produkt som den försäkrade tillverkat och släppt ut på marknaden.

Vad täcker försäkringen?

  • Försäkringen ersätter enligt villkoren de skador som den försäkrade är skyldig att ersätta enligt gällande lag. Med gällande rätt avses vanligtvis produktansvars-, handels- eller skadeståndslagen.
  • Försäkrade med MTK:s produktansvarsförsäkring är personmedlemmar i lokal lantbruksproducentförening som har betalat sina medlemsavgifter och familjemedlemmar som bor tillsammans med dem i samma hushåll och de bolag som ägs helt av dem om de utövar
    • lant- eller skogsbruk eller rennäring
    • fortsatt förädling av produkter från jord- och skogsbruk och rennäring som producerats på gården.