Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

Lantbrukets EU-assistenters Gruppansvarsförsäkring

LokalTapiola och Jord- och skogsbruksproducenternas centralförbund MTK har förhandlat fram en ansvarsförsäkring för organisationens EU-assistenter.

I ett nötskal

  • Försäkrade är EU-assistenter som utsetts av producentorganisationerna och godkänts av lantbruksproducenternas förbund och som assisterar MTK:s medlemmar vid sökande av nationella och EU-inkomststöd.
  • MTK skickar årligen en lista över de försäkrade EU-assistenterna till LokalTapiola.

Vilka skador ersätter försäkringen?

Ansvarsförsäkringen ersätter enligt villkoren förlust av EU:s eller nationellt inkomststöd för MTK-medlem som fått hjälp av EU-assistent om förlusten beror på assistentens bristfälliga eller felaktiga verksamhet vid utförandet av assistentuppdraget.