Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

Förmåner för MTK:s medlemmar

Bekanta dig med de förmåner LokalTapiola beviljar MTK:s medlemmar.

I ett nötskal

  • För att få förmånerna ska medlemsnummer meddelas till LokalTapiola.
  • MTK-förmånerna gäller separat för medlemmar i lantbruksproducent-/MTK-föreningar och skogsvårdsföreningar.
  • Förmånerna som gäller privathushållets försäkringar kommer via S-gruppens Bonus.
  • Till den del kunderna har MTK-förmån i s.k. gamla försäkringsprodukter som inte finns i de nya produkterna, träder ändringarna i kraft fr.o.m. början av följande försäkringsperiod.

Egendomsförsäkringar

  • 10 % rabatt på lantbruksförsäkring. Om LokalTapiolas kartläggning av gårdens skydd och säkerhetskartläggning av lantbruket har gjorts på ditt lantbruk, är din förmån 15 %.
  • Den höjda rabatten på 15 % på lantbruksförsäkring ges också om kunden har en placering på minst 10 000 euro i LokalTapiolas sparlivförsäkring. Fråga mer av vår expert.
  • 10 % rabatt på hemförsäkring.
  • Ändringarna i MTK-förmånerna träder i kraft i början av följande försäkringsperiod.

Personförsäkringar

Smart livförsäkring främjar din hälsa

I samband med Smart livförsäkring får MTK-medlemmar som ny medlemsförmån Firstbeat Livsstilsanalys med två års mellanrum. Smart livförsäkring omfattar utöver ekonomiskt skydd även elektroniska program för hälsokontroll och träning samt utrustning som följer upp aktiviteten.

Med hjälp av Firstbeat Livsstilsanalys ser du de faktorer som påverkar ditt välbefinnande och hittar balans mellan arbete, fritid och vila. Dygnetrunt pulsmätning beskriver subjektivt belastande och återhämtande faktorer samt motionens inverkan.

Kristjänst i samband med Livförsäkring

LokalTapiolas lantbrukskunder har rätt till Kristjänst om de tecknat livförsäkringen Företagsskydd eller Livskydd efter 1.1.2014 eller tecknat livförsäkringen Basstrygghet efter 1.1.2017 och följande villkor uppfylls:

  • Produktionsdjursbyggnad och djuren eller hemmet förstörs i en brand.
  • Makens/makans eller barnets död äventyrar företagsverksamheten.

Övriga personförsäkringar

Om du haft antingen Tapiolas eller Lokalförsäkrings personförsäkring med MTK-förmån förblir förmånen i kraft tillsvidare. Det kommer dock att ske ändringar i förmånen. MTK-förmån beviljas inte för nya personförsäkringar i LokalTapiola.