Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

Lantbrukets riskhantering

Vid riskhanteringen och skadebekämpningen på gården är det mest centrala ditt och din familjs aktiva arbete. Vi på LokalTapiola kan erbjuda dig information och verktyg som stöd när det gäller att minska riskerna kring person, egendom och ekonomi.

Som vår kund får du förmåner som gäller Elotec-brandvarnarprodukter. Dessutom minskar ett brandvarnarsystem för lantbruk brandförsäkringspremien

Personrisker

Det personliga socialskyddet räcker inte för att täcka risker från företagsverksamheten. En lantbruksföretagare har ofta stora ansvar i bakgrunden - stora investeringar och med tillhörande lån. De måste täckas separat. Genom att identifiera personriskerna och förbereda dig för dem tryggar du familjens och barnens utkomst och att gårdens verksamhet kan fortsätta.

Det lönar sig att skräddarsy försäkringsskyddet enligt sin egen och företagsverksamhetens situation så att den är lämplig på lång sikt. Fundera på svar på följande frågor:

  • Vad händer med familjens ekonomi om du blir bestående arbetsoförmögen?
  • Om du insjuknar eller skadar dig, får du den vård du behöver i tid?
  • Hur är din familjs utkomst skyddad om du avlider nu?
  • Hur har du förberett dig för din pensionering? Räcker din pension?
  • Hur har du sörjt för dina barns skydd?
  • Riskerna är som störst för unga efter generationsväxling oc investeringar.
  • Enligt undersökningar endast ungefär 20 procent av lantbruksföretagarna, det vill säga endast var femte, en livförsäkring.
  • För att kontrollera riskerna kan du börja spara eller teckna en försäkring. För unga familjer erbjuder försäkringen skydd genast, medan sparande i sin tur tar tid.
  • Du kan också spara till dig själv eller till exempel till dina barn, investeringar, generationsväxling eller pension.

Smart livförsäkring tryggar utöver ekonomin även välbefinnandet

Smart livförsäkring är mera än en traditionell livförsäkring som skyddar ekonomin. Det är en försäkring som hjälper dig att må bättre. Som MTK-medlemsförmån får du dessutom Firstbeat Livsstilsanalys med två års mellanrum.

Med en livförsäkring kan du trygga de närmaste anhörigas uppehälle om det värsta skulle inträffa. Du kan utvidga försäkringen att omfatta även dig, t.ex. om du blir alvarligt skadad och inte längre kan arbeta. Om du som företagare drabbas av en alvarlig skada får du stöd för att fortsätta med företagsverksamheten eller lantbruket.

Bekanta dig