Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

Förmåner för kunder som centraliserar sina ärenden

Försäkringsskyddet i skick och fler förmåner! Det lönar sig att koncentrera försäkrings- och kapitalförvaltningstjänsterna till LokalTapiola. Som medlem i MTK och skogsvårdsförening får du dessutom avsevärda medlemsförmåner.

Egenförmån belönar dig

Vi belönar dig utgående från i vilken utsträckning som du sköter dina ekonomiska ärenden i LokalTapiola. Grunden utgörs av LokalTapiolas serviceutbud som indelats i fyra delområden: Hem, Hälsa, Fordon och Framtidsskydd.

När du har ett gällande avtal med LokalTapiola har du uppnått förmånsnivå 1. När du har produkter eller tjänster från

  • två delområden har du uppnått förmånsnivå 2
  • tre delområden har du uppnått förmånsnivå 3
  • fyra delområden har du uppnått förmånsnivå 4.

Serviceutbudet som ger Egenförmån

Ju fler tjänster du använder inom gruppen, desto bättre blir din Egenförmån. I enlighet med din förmånsnivå får du Egenförmån för skadeförsäkringspremier, förvaltningsavgiften för sparförsäkringar samt teckningsavgifter för fonder. Du får även tilläggsbes

Framtidsskydd

Livförsäkring

Spar- och placeringsförsäkring

LokalTapiola-fonder (minst 1000 €)

Private Banking

Frivillig pensionsförsäkring

Vanliga frågor om Egenförmån

Var hittar jag min förmånsnivå?

Din rabattprocent framgår av försäkringsbrevet. Du kan även fråga kundtjänsten om Egenförmånen.

Varför har min make/maka andra rabatter än jag?

Egenförmånen är personlig. Det är viktigt att varje familjemedlem har ett täckande skydd. Ändå inverkar t.ex. hemförsäkringen på Egenförmånen för alla familjemedlemmar .

Kan jag både få Bonus och Egenförmån?

Ja. Egenförmån avdras från försäkringspremien. Du intjänar Bonus på försäkringspremierna du betalar.

I en del av mina försäkringar syns Egenförmånen, i en del inte. Vad beror detta på?

Det tar ännu en tid att förenhetliga förmånerna. Försäkringar som beviljats av tidigare Lokalförsäkring har inte Egenförmån, men dessa har ofta någon annan rabatt som belönar för koncentrering.

Lokalförsäkring har haft andra sätt att belöna kunder för koncentrering. Belöningsprincipen har ändå varit samma. Förmånerna och priserna har bestämts utgående från koncentreringen av ärenden.

Får jag Egenförmån på tidsbestämda reseförsäkringar?

Priset för reseförsäkring med engångspremie är samma för alla, men vi rekommenderar att våra kunder tecknar en fortlöpande reseförsäkring. För den får du Egenförmån.

Jag tecknade en ny försäkring. Minskar premierna på mina övriga försäkringar samtidigt?

Försäkringarna förnyas årligen och ändringar görs alltid då. För dina försäkringar uppdateras Egenförmånsrabatten, då deras följande försäkringsperiod börjar.

Tilläggsbesparingen år 2020 och Egenförmån regler

Procenttalen för tilläggsbesparingen i Egenförmånen år 2020 har fastställts i november 2019 i Egenbesparing och Egenpension.

Egenförmån Tilläggsbesparing
Förmånsnivå 4 0,15 %
Förmånsnivå 3 0,10 %
Förmånsnivå 2 0,05 %
Förmånsnivå 1 0,00 %

Reglerna för Egenförmån har 1.11.2020 utökats med nya produkter som ger Egenförmån. Inga andra ändringar har gjorts.