Förmåner för medlemmar i Skogsvårdsförening

LähiTapiola LokalTapiola

Som medlem i skogsvårdsförening får du avsevärda förmåner på egendomsförsäkringar från LokalTapiola.

I ett nötskal

  • För att få förmånen måste du som medlem i Skogsvårdsförening meddela ditt medlemsnummer till LokalTapiola.
  • Meddela ditt medlemsnummer till din kontaktperson eller kontakta LokalTapiola.
  • För att få större skogsförsäkringsförmån lönar det sig att placera skogsintäkter till LokalTapiolas kapitalförvaltningsprodukter.

Förmåner för egendomsförsäkringar

  • 10 % rabatt på hemförsäkringar.
  • 10 % rabatt på skogsförsäkring. Rabatt på skogsförsäkring kräver att kunden har antingen LokalTapiolas hem- eller lantbruksförsäkring.
  • Den höjda rabatten på 15 % på skogsförsäkring ges om kunden har en placering på minst 10 000 euro i LokalTapiolas sparlivförsäkring. Fråga mer av våra experter.
  • Ifall kunden genom sitt medlemskap i MTK-förening har rabatt på skogs- och/eller hemförsäkringen, kan samma objekt inte ha SVF-förmån.

Skogsvårdsföreningarnas medlemskap i MTK

MTK:s organisation har ändrat så att alla finskspråkiga skogsvårdsföreningar nu har anslutit sig som medlemmar i MTK:s centralförbund och verksamheten för de regionala skogsägarnas förbund har upphört. Läs mer om medlemskapet i skogsvårdsföreningarna.