Yrittäjä, perhe ja yritys Företagare, familj och företag

Är företagets affärsverksamhet i fara om du plötsligt blir sjukskriven? Hur går det med din familjs ekonomi om du skadar dig allvarligt eller får förtida invalidpension? Vi kartlägger din situation och bygger upp ett skydd som passar dina behov och din livssituation.

I din situation lönar det sig att beakta

Som företagare lönar det sig för dig att koncentrera ditt ekonomiska skydd så att skyddsbehovet för dig, din familj och ditt företag kan ses över som en helhet. Vi hjälper dig att hantera företagsverksamhetens risker och du betjänas personligen av experter som är förtrogna med företagsverksamhet.

Vi gör tillsammans med dig en kartläggning av dina skyddsbehov och skräddarsyr lösningarna så att de passar just dig, din familj och ditt företag. Vi erbjuder konkurrenskraftiga spar- och placeringslösningar och fungerande betalningstrafiktjänster.

Du kan besöka nättjänsten när det passar dig och där får du också avgiftsfritt tillgång till de elektroniska experttjänsterna för arbetshälsa och riskhantering. På evenemangen för företagare kan du träffa andra företagare och skapa nätverk.

Förmåner

  • Ditt företags framtid är inte hotad om du på grund av sjukdom eller olycksfall inte kan arbeta.
  • Du kan välja en ordentlig pension och invalidpension till paketet.
  • Vi garanterar en tillräcklig inkomstnivå under sjukperioden.
  • Vi sköter om dina vårdkostnader hos en privatläkare och du kan snabbare återvända till arbetet.
  • Din familjs ekonomi och utkomst är tryggad om du insjuknar plötsligt. 
  • Vid dödsfall får familjen en pension och hjälp med arvsskatter.
  • Du kan förbereda dig för en frisk pensionärstid. Du får regelbundna hälsokontroller och snabb tillgång till operationer.

Yrittäjä voi turvata vakuutusratkaisuillamme oman ja perheensä toimeentulon sekä yrityksensä jatkuvuuden.
Försäkringar för företagare

Vår lösning för företagarens eget skydd skyddar familjen, utkomsten samt företagets kontinuitet.

YEL-vakuutus antaa turvaa yrittäjälle monenlaisessa elämäntilanteessa.
FöPL-försäkring

Företagarens lagstadgade arbetspensionsförsäkring garanterar pensionen och socialskyddet.

Yrittäjän tapaturmavakuutus tuo turvaa ja toimeentuloa sinulle, perheellesi ja takaa yrityksesi jatkuvuuden.
Olycksfallsförsäkring för företagare

Den frivilliga olycksfallsförsäkringen för företagare ger ett täckande skydd.