Yrityksen toiminnan vakuutukset Våra webbutbildningar underlättar ditt företags vardag

Ta i bruk riskhanteringens webbutbildningar som utvecklats med hjälp av LokalTapiolas experter för att utbilda chefer och personal i ditt företag. De innehåller information, videofilmer, uppgifter, mätare, verksamhetsmodeller och praktiska råd om riskhanteringens olika delområden.