Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

Varan skadades under transport eller utställning

Varutransportförsäkring ersätter skador på företagets egendom orsakade under transport, vilka t.ex. kan vara att egendomen försvinner, blir blöt, faller och haveri eller trafikolycka.

Gör så här

  1. Vidta omedelbart åtgärder för att begränsa skadan.
  2. Gör en anmälan till fraktföraren i fraktsedeln eller skriftligt
  3. En trafik- och brottsskada ska polisanmälas.
  4. Ta hand om godset som transporteras och ta fotografier.
  5. Bered LokalTapiola möjlighet att inspektera skadan.

Anmäl skadan

Anmäl skadan med bifogad pdf-blankett. Bifoga
- fraktsedel
- handelsfaktura
- reklamation till fraktföraren
- övriga handlingar som redogör för händelsen.


Skicka skadeanmälan med bilagor till e-postadressen y-kuljetusvahingot(at)lahitapiola.fi.

Du kan också skicka anmälan per post, använd då adressen för svarsförsändelse. Portot är betalt.

LokalTapiola-gruppen
Transportförsäkringsersättningar
Kod 5007453
00003 SVARSFÖRSÄNDELSE

Du kan också ringa transportersättningar tel. 09 453 3977.