Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

Arbetsolycksfall och yrkessjukdom

Arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkring ersätter skador som en arbetstagare drabbas av, när det inträffar ett olycksfall i arbete, i arbetsrelaterade omständigheter eller under resa mellan arbetsplatsen och hemmet. Din arbetsgivare kan dessutom ha försäkrat dig också för fritidsolycksfall.

Vi vill tillsammans med våra samarbetspartner göra det så lätt som möjligt att söka vård, för att du snabbast möjligt ska få nödvändig hjälp och kan koncentrera dig på att bli frisk.

Anvisningar för arbetstagare och företagare

  1. Om olycksfallet kräver vård och du har tillgång till företagshälsovårdstjänster, kontakta i första hand dem. Du kan också besöka läkare hos LokalTapiolas samarbetspartner Mehiläinen eller Pihlajalinna. Vid brådskande fall kan du besöka vilken som helst dejourerande läkare.
  2. Meddela arbetsgivarens namn och försäkringsbolag när du besöker vårdinrättningen.

  3. Anmäl genast skadan till din arbetsgivare. Du får till din telefon ett försäkringsintyg med uppgifter om din försäkring. Du kan behöva intyget på vårdinrättningen.

Har du frågor, kan du ringa oss på nummer 09 453 3777 mån - fre klockan 8 - 16.

Anvisningar för arbetsgivare

Anmäl arbetstagarens skada genom att fylla i ett försäkringsintyg.


Om arbetstagarens skada leder till en längre sjukledighet än tre dagar, anmäl sjuklönerna i nättjänsten eller fyll i blanketten nedan.


Har du frågor, kan du ringa oss på nummer 09 453 3666 mån- fre klockan 8 - 16 eller skicka e-post till adressen yritysten.henkilovahingot@lahitapiola.fi. E-posten är okrypterad.

Du kan skicka meddelandet krypterat på adressen https://secure.lahitapiola.fi.
OBS! Om du arbetar i ett företag med över 50 anställda, kan vi med din arbetsgivare ha kommit överens om en verksamhetsmodell för skadesituationer vilken skräddarsytts just för er. Fråga om detta av din arbetsgivare.

Läs mer här mer om arbetsolycksfallsersättningar.

Ytterligare information om yrkesinriktad rehabilitering hittar du här.