Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

Ett fordon som är försäkrat i LokalTapiola kolliderar med ett fordon eller annan egendom

Om parterna anser att skuldfrågan i trafikskadan är klar, gör skadevållaren en skadeanmälan till sitt trafikförsäkringsbolag. Även den skadelidande parten kan göra en skadeanmälan till skadevållarens trafikförsäkringsbolag. Om parterna är oeniga om skuldfrågan, gör båda en skadeanmälan till det egna trafikförsäkringsbolaget

Gör så här

  1. Om fordonet skadades vid en trafikskada, ring ersättningstjänsten. Med samma samtal sköts skadeanmälan och du får anvisningar för att låta reparera ditt fordon samt för en eventuell ersättande bil.
  2. Reparationen av fordonet sköts på vår samarbetsverkstad, dit du kan föra ditt fordon för skadegranskning.
  3. Om annan egendom än fordon skadades vid skadan, ta fotografier på den skadade egendomen. Du kan anmäla skadan genom att ringa ersättningstjänsten, så får du närmare anvisningar.

OBS! Om fordonets försäkringstagare är ett företag med över 50 anställda, gör så här vid en skadesituation

  1. Vid en skada ska skadevållaren göra en anmälan om trafikskada hos sitt försäkringsbolag. Skadevållarens försäkringsbolag kontaktar den skadelidande och ger anvisningar. Om du är skadevållaren, gör skadeanmälan hos LokalTapiola enligt anvisningarna från ditt leasingbolag eller din arbetsgivare.
  2. Det är bra att anteckna skadevållarens uppgifter på skadeplatsen. Åtminstone registernummer, förarens samt innehavarens eller ägarens namn och kontaktuppgifter. Det är också nyttigt att ta fotografier. På fotografierna borde man se registernummer för alla inblandade bilar. Fotografier kan också tas på bilarnas läge på skadeplatsen före de flyttas.
  3. Om skadevållaren inte gör skadeanmälan hos sitt försäkringsbolag, lönar det sig för den skadelidande att göra en egen skadeanmälan hos skadevållarens försäkringsbolag.

Söker du en karossverkstad?

Ange fordonets registernummer och orten där du vill söka tjänsten. Då kan vi erbjuda dig den bästa betjäningen via vårt samarbetsnätverk. Tuloksia on saatavilla. Siirry niihin käyttäen nuolinäppäimiä.
Fyll i uppgiften som saknas Ange ditt registernummer Kontrollera registernumret och sök på nytt
Fyll i uppgiften som saknas Ange orten

LokalTapiola har inga samarbetspartner på orten. Försök söka på nytt på någon annan ort som passar dig.

Serviceproducenter för Ert fordon