Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

Skog förstördes i en storm

Stormskadeförsäkringen ersätter stormskador som orsakats träd- och plantbestånd, avverkat virke och sättplantor. För trädbeståndets del baserar sig ersättningen på förlusten av drivningsvärdet, som vid en storm typiskt uppstår till följd av högre stubbar, ändring i trävaruslag och förhöjda drivningskostnader.

Gör så här

  1. Ersättning kan sökas om minst 15 m3 trädbestånd eller virke har skadats eller 0,5 hektar plantbestånd har förstörts så att området har blivit underproduktivt och måste förnyas till följd av skadan.
  2. Drivning kan påbörjas genast när det är möjligt även om skadan ännu inte skulle ha värderats eller skadeanmälan inte skulle ha gjorts. En snabb drivning minskar skadebeloppet eftersom träd inte hinner förstöras eller drabbas av skador till följd av insekter eller svampsjukdomar. Skadan kan ofta ersättas på basis av mätningsintyget.
  3. Gör skadeanmälan i nättjänsten eller per telefon. Vi begär vid behov en uppskattning av skadebeloppet i första hand av virkesuppköparen eller till exempel av skogsvårdsföreningen.
  4. Ersättningsbeloppet beror på skyddsnivån, maximiersättningen och självrisken i försäkringen. Om skadan är mindre än maximiersättningen, ersätts den verkliga förlusten som stormen orsakat.

Anmäl skadan på en elektronisk blankett

Öppna blanketten