Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

Egendom förstörs vid en brand

När den akuta situationen är över, förhindra tilläggsskador: avlägsna släckvatten, flytta bort lösegendomen från golvet så att den inte förstörs av släckvattnet och vädra ut rökgaserna. Begär vid behov hjälp av experter.

Gör så här

  1. Anmäl skadan. Om möjligt fotografera den skadade egendomen. Ge LokalTapiola möjlighet att granska skadorna före reparationen påbörjas.
  2. När vi har fått din skadeanmälan, kontaktar vi dig och kommer överens om fortsatta åtgärder. LokalTapiola beställer och betalar vid behov en skadekartläggning.

  3. LokalTapiola tar ställning till skadans ersättningsbarhet efter att ha fått alla nödvändiga uppgifter om skadan.

  4. Begär anbud på reparation av entreprenörer samt skatteskuldsintyg och ArPL-intyg. Du kan också vid behov låta LokalTapiola sköta begäran om anbud av yrkeskunniga samarbetspartner och då begär LokalTapiola även intygen. Som beställare av arbetet övervakar du reparationsarbetets framskridande och kvalitet.

OBS! Om försäkringstagaren är ett företag med över 50 anställda, behöver man inte skicka intygen till oss för godkännande.

Anmäl skadan på en elektronisk blankett

Öppna blanketten

Du kan även ringa oss

Du betjänas av LokalTapiola regionbolaget i din region och du får telefonnumren till ersättningstjänsten genom att ange ditt postnummer.

I ärenden som gäller skador för stora företag, kan du ringa oss på nummer 09 453 3300.