Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

Villkor för företagskunder

På den här sidan finns de giltiga villkoren för företagskunder.

Identifiering

LokalTapiola identifierar kunden och verifierar kundens eller kundrepresentantens identitet i samband med att kundrelationen inleds.

Att känna och identifiera kunden hänför sig till lagen om förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism (28.6.2017/444). Uppgifterna som krävs finns i blanketten Grunduppgifter om företagskund. Vänligen fyll i blanketten och ge den till din kontaktperson i LokalTapiola.