Villkor för företagskunder

På den här sidan finns de giltiga villkoren för företagskunder.

Kaskoförsäkringar

På den här sidan finns försäkringsvillkoren för kaskoförsäkringar. För vissa försäkringsvillkor finns det förutom de finska versionerna även versioner på engelska (EN) och/eller svenska (SVE).

Kontrollera i försäkringsbrevet vilka villkor som tillämpas på försäkringen.

Villkor