Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

Villkor för företagskunder

På den här sidan finns de giltiga villkoren för företagskunder.

Faktablad

På sidan hittar du faktabladen (IPID, Insurance Product Information Document) som ansluter sig till företagskunders försäkringar. Att faktablad ska ges och faktabladens form och layout har definierats i författningar som grundar sig på IDD-direktivet (Insurance Distribution Directive).

Fordonsförsäkringar

Trafikförsäkring finska / svenska
Kaskoförsäkring finska / svenska
Grupptrafikförsäkring och Bilaffärskasko finska / svenska
Verkstadskasko finska / svenska

Personförsäkringar

Privata olycksfallsförsäkringar finska / svenska
Sjukkostnadsförsäkringar finska / svenska
Reseförsäkringar finska / svenska
Försäkring för utsända arbetstagare finska / svenska

Transportförsäkringar

Fortlöpande varutransportförsäkring finska / svenska
Engångsvarutransportförsäkring finska / svenska
Vägtransportansvarsförsäkring finska / svenska
Biltransportförsäkring finska / svenska
Transportansvarsförsäkringar för logistikoperatörer, finska / svenska
Transportförsäkring för agent / svenska
Utställningsförsäkring finska / svenska

Patientförsäkringar

Patientförsäkring gäller till 31.12.2020 finska / svenska / English
Patientförsäkring gäller från 1.1.2021 finska / svenska / English

Arbetsförmågaförsäkringar

Arbetsförmågaförsäkring Värde finska / svenska
Arbetsförmågaförsäkring Lyx finska / svenska
Arbetsförmågaförsäkring finska / svenska
Arbetsförmågaförsäkring som gruppförsäkring finska / svenska
Arbetsförmågaförsäkring för företagare och småföretag finska / svenska

Arbetsolycksfallsförsäkring

Arbetsolycksfallsförsäkring finska / svenska / English
Individuell fritigsförsäkring finska
/ svenska / English
Fritidsgruppförsäkring finska
/ svenska / English
Idrottsförsäkring finska
/ svenska / English
Olycksfallsförsäkring för besättning, finska
/ svenska

Olycksfallsförsäkring för företagare

Olycsfallsförsäkring för företagare, finska / svenska / English
Frivillig arbetstidsförsäkring för företagare, finska / svenska / English

Företagsförsäkringar

Businessförsäkring finska / svenska
Lägenhetsskydd finska / svenska
Fastighetsförsäkring finska / svenska
Cyberförsäkring finska / svenska
Försäkring för bygg- och montagearbete, finska / svenska
Försäkring för bygg- och montagearbete (fortlöpande), finska / svenska
Insolvensförsäkring, finska / svenska
Datasäkerhetsförsäkring (stora företag), finska / svenska
Miljöskadeförsäkring, finska / svenska
Företagsförsäkring (villkor 6000) finska / svenska
Företagsförsäkring (försäkringsnummer 312-) finska / svenska

Dokument i anslutning till företagsförsäkring när ifrågavarande skydd har valts till försäkringen:

Företages avbrottsförsäkringar finska / svenska
Företagets ansvarsförsäkringar finska / svenska
Företagets rättsskyddsförsäkring finska / svenska