TyökykyHelppi

Sairauskuluvakuutus

Bästa TyökykyHelppi-kund! Här finns information om ditt försäkringsskydd hos LokalTapiola.


På sidan finns också information, exempel och god praxis som anknyter till arbetshälsa och arbetsförmåga.

Ansökan om ersättning

Lagstadgad olycksfallsförsäkring: efter att arbetsolycksfallet har skett fyller arbetsgivaren i försäkringsintyget och olycksfallsanmälan. Blanketterna och anvisningarna för ifyllande finns behändigt i nättjänsten.

I Vårdförsäkringen för anställda fakturerar de vårdinrättningar vi samarbetar med LokalTapiola direkt (för besök hos specialistläkare debiteras först självrisken på 30 euro, resten faktureras av LokalTapiola).

  Lagstadgad arbetspensionsförsäkring

  Arbetspensionsförsäkring för företagare

Gruppförsäkringen för fritidsolycksfall (förfarandet är detsamma som för den lagstadgade arbetsolycksfallsförsäkringen, se ovan)