Nyhetsbrev för företag - Svensk resumé

Nyhetsbrevet innehåller aktuell information för våra företagskunder om bland annat arbetshälsa, arbetssäkerhet och riskhantering. Brevet utkommer ungefär fyra gånger per år.

Nyhetsbrev till företag och företagare 4/2016

Systematisk placeringsprocess viktig efter Brexit

Enligt ekonom Timo Vesala vid LokalTapiola Kapitalförvaltning är britternas beslut att träda ur EU en stor politisk chock som orsakar en långvarig osäkerhet. Endast förhandlingarna om utträdet förväntas ta några år samtidigt som det kan ta flera månader före Storbritannien officiellt anmäler sitt utträde.

I denna tid av stor marknadsosäkerhet är en systematisk placeringsprocess som stöder sig på ekonomiska grundelement en mycket viktig stöttepelare i placeringsverksamheten. ”Bra bolag är bra, och pålitliga gäldenärer pålitliga även efter Brexit”, säger Vesala.

Avkoppling på ekoö

Upplevelseföretagaren Pertti Illi erbjuder människor med ett hektiskt liv avkoppling i Fredrikhamns skärgård.

Den ekologiska paradisön Rakinkotka har blivit en favorit bland företag och fiskeentusiaster.


Hälsovårdstjänster används oftast vid akuta sjukdomar

Enligt lagen om företagshälsovård borde företagshälsovårdstjänsterna fokusera på förebyggande av sjukdomar och olycksfall. Verkligheten är dock helt annan.


10 + 1 teser om välbefinnande i arbetslivet

Välbefinnande i arbetslivet är en heltäckande och långsiktig verksamhet och mycket mer än rekreationsevenemang och firmafester. Här får du några tips om hur du kan främja välbefinnandet i din egen arbetsgemenskap.

Inte bara smörgås till lunch

Gården vid Imatran Kone är tom på fordon vid lunchtid. En ovanlig lunchförmån har lärt arbetstagarna nya matvanor.


Ha en skön sommar!