Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

Regler för rabatten på Företagsskyddsförsäkring

  • När du köper en ny Företagsskyddsförsäkring får du 20 % rabatt på premierna för dödsfallsförsäkringen och försäkringen för bestående arbetsoförmåga.
  • Rabatten gäller under försäkringens hela giltighetstid.
  • Rabatten gäller försäkringar köpta under perioden 17.5.2021-8.4.2022.
  • Rabatten fås endast för nya försäkringar och den gäller inte försäkringar som köpts tidigare.
  • Beviljandet av försäkringen sker utifrån hälsodeklarationen som getts i samband med köpet. På grund av hälsotillståndet kan försäkringsskyddet begränsas, premien höjas eller försäkringen inte beviljas överhuvudtaget.
  • LokalTapiola Ömsesidigt Livförsäkringsbolag förbehåller sig rätten att avbryta eller ändra kampanjen eller fortsätta dess giltighetstid på grund av särskilda förhållanden som inte beror på LokalTapiola Ömsesidigt Livförsäkringsbolag och som påverkar bolagets förmåga att slutföra kampanjen.
  • Om försäkringstagaren är berättigad till flera rabatter samtidigt, kan försäkringstagaren bara få en av dem. Rabatten som försäkringstagaren får bestäms enligt vilken av rabatterna som är störst.
  • Livförsäkringsskyddet beviljas av LokalTapiola Ömsesidigt Livförsäkringsbolag.