Sijoitusrahastot Placeringsfonder

LähiTapiola rahasto

När du placerar i LokalTapiola-fonder får du tillgång till vår erfarenhet och prisbelönta kompetens i förvaltningen av dina tillgångar. Vi strävar efter så bra avkastning som möjligt på lång sikt. Nu kan du teckna andelar i fonder utan teckningsprovision. Du kan teckna andelar i fonderna i nättjänsten, genom att ringa kundtjänsten tel. 09 453 8500 eller på närmaste kontor.

Information till placeraren.