Sijoitusrahastot Placeringsfonder

LokalTapiola

Fonder är ett lätt sätt att börja spara eller diversifiera placeringsportföljen. När du väljer LokalTapiola-fonder förvaltas dina tillgångar av ett bolag med lång erfarenhet och prisbelönt expertis. Placeringar kan du göra smidigt på nätet eller per telefon genom att använda dina egna bankkoder.

Information till placeraren.

Veckorapport

Veckorapporten, som utkommer på finska, redogör för de viktigaste händelserna på placeringsmarknaden under den föregående veckan. I veckorapporten kan du följa med fondernas och de viktigaste indexens värdeutveckling. Rapporten utkommer på måndagar.

Veckorapport (på finska)

Halvårs- och årsrapport

Halvårs- och årsrapporterna innehåller uppgifter om alla placeringsobjekt som fonderna placerar i samt de viktigaste nyckeltalen. Årsrapporten utkommer före utgången av mars och halvårsrapporten före utgången av augusti.

Halvårsrapport för ränte-, bland- och aktiefonder

Årsrapport för ränte-, bland- och aktiefonder

Aktiefondernas koldioxidavtryck

Prislista på LokalTapiola-fonder

Arvoden och avgifter för inlösning och byte finns i prislistan för fonderna.

Prislista för ränte-, bland- och aktiefonder

Prislista för fonden Investeringsfastigheter


Månadsrapporter


Månadsrapporten redogör för fondens placeringar, deras utveckling och framtidsutsikterna. Rapporten utkommer ungefär en vecka efter månadsskiftet.

Faktablad och fondprospekt


Bekanta dig med faktabladen innan du gör en teckning. För fonderna publiceras också fondprospekt. När du läser fondprospektet ska du beakta att faktabladet och stadgarna utgör en del av prospektet.

Fondernas stadgar


Stadgarna för fonder enligt placeringsfondsdirektivet, dvs. vanliga fonder, utgörs av stadgar som är gemensamma för alla fonder och fondspecifika stadgar. Specialplaceringsfonder har bara en uppsättning stadgar. Fonden är en specialplaceringsfond om den inte är bunden av de allokeringsbegränsningar som gäller för vanliga placeringsfonder.

Obs! Stadgeändringar i LokalTapiola-fonder 29.3. och 10.5.

Förvaringsinstitutet för LokalTapiolas ränte-, bland- och aktiefonder byts. Det nya förvaringsinstitutet är Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) filial i Helsingfors. Finansinspektionen har beviljat tillstånd för bytet av förvaringsinstitut och bekräftat ändringen av stadgarna 15.2.2019. Stadgeändringen föranleder inga åtgärder av dig och påverkar inte de arvoden och kostnader som debiteras fonderna. Nya stadgarna finns nedan.

Ändringen kungörs i Helsingin Sanomat 28.2.2019.

Stadgeändringarna för följande fonder träder i kraft 29.3.2019

Stadgeändringarna för följande fonder träder i kraft 10.5.2019

Placeringsfond LokalTapiola Långränta Placeringsfond LokalTapiola 2020
Placeringsfond LokalTapiola Konsument Placeringsfond LokalTapiola 2025
Placeringsfond LokalTapiola Företagsränta Placeringsfond LokalTapiola 2035
Placeringsfond LokalTapiola Dividend Placeringsfond LokalTapiola 2045
Placeringsfond LokalTapiola Dividend Finland Placeringsfond LokalTapiola Räntevärld
Placeringsfond LokalTapiola Europa Marknad Placeringsfond LokalTapiola Utvecklade Asien
Placeringsfond LokalTapiola Europa Mid Cap Placeringsfond LokalTapiola Tillväxtmarknader Ränta
Placeringsfond LokalTapiola Tillväxt Placeringsfond LokalTapiola Tillväxtmarknader
Placeringsfond LokalTapiola Realränta Placeringsfond LokalTapiola Infra
Placeringsfond LokalTapiola Nordlig Företagsränta Placeringsfond LokalTapiola Världen 20
Placeringsfond LokalTapiola Skandinavien Placeringsfond LokalTapiola Världen 50
Placeringsfond LokalTapiola Kortränta Placeringsfond LokalTapiola Världen 80
Placeringsfond LokalTapiola USA Marknad Specialplaceringsfond LokalTapiola High Yield
Placeringsfond LokalTapiola USA Mid Cap Specialplaceringsfond LokalTapiola Skydd
Placeringsfond LokalTapiola Välfärd
Specialplaceringsfond LokalTapiola Aktie 100
Specialplaceringsfond LokalTapiola Ränta 100

Rapport över ansvarfullt placerande

Ansvarsfullt placerande är en del av vår vardag. I årsrapporten över ansvarsfullt placerande beskriver vi om våra åtgärder.

Som undertecknade av FN:s principer för ansvarsfullt placerande redogör vi årligen för hur vi verkställer dylika principer i vår placeringsverksamhet. Rapporten utkommer på engelska.

GIPS-rapport

LokalTapiola Kapitalförvaltning Ab har fått det internationella GIPS-kvalitetscertifikatet (Global Investment Performance Standard) för sin verksamhet. GIPS-rapporten utkommer på engelska och den publiceras en gång om året.