Sijoitusrahastot Placeringsfonder

LokalTapiola

När du placerar i LokalTapiola-fonder får du tillgång till vår erfarenhet och prisbelönta kompetens i förvaltningen av dina tillgångar. Vi strävar efter så bra avkastning som möjligt på lång sikt. Gör fondteckning med dina egna nätbankskoder eller genom att ringa telefontjänsten på nummer 09 453 8500 (mån-fre kl. 9-17).

Information till placeraren.

Veckorapport

Veckorapporten, som utkommer på finska, redogör för de viktigaste händelserna på placeringsmarknaden under den föregående veckan. I veckorapporten kan du följa med fondernas och de viktigaste indexens värdeutveckling. Rapporten utkommer på måndagar.

Veckorapport (på finska)

Halvårs- och årsrapport

Halvårs- och årsrapporterna innehåller uppgifter om alla placeringsobjekt som fonderna placerar i samt de viktigaste nyckeltalen. Årsrapporten utkommer före utgången av mars och halvårsrapporten före utgången av augusti.

Halvårsrapport för ränte-, bland- och aktiefonder

Årsrapport för ränte-, bland- och aktiefonder

Aktiefondernas koldioxidavtryck

Prislista på LokalTapiola-fonder

Arvoden och avgifter för inlösning och byte finns i prislistan för fonderna.

Prislista för ränte-, bland- och aktiefonder

Prislista för fonden Investeringsfastigheter


Månadsrapporter


Månadsrapporten redogör för fondens placeringar, deras utveckling och framtidsutsikterna. Rapporten utkommer ungefär en vecka efter månadsskiftet.

Faktablad och fondprospekt


Bekanta dig med faktabladen innan du gör en teckning. För fonderna publiceras också fondprospekt. När du läser fondprospektet ska du beakta att faktabladet och stadgarna utgör en del av prospektet.

Fondernas stadgar


Stadgarna för fonder enligt placeringsfondsdirektivet, dvs. vanliga fonder, utgörs av stadgar som är gemensamma för alla fonder och fondspecifika stadgar.

Specialplaceringsfonder har bara en uppsättning stadgar. Fonden är en specialplaceringsfond om den inte är bunden av de allokeringsbegränsningar som gäller för vanliga placeringsfonder.


Rapport över ansvarfullt placerande

Ansvarsfullt placerande är en del av vår vardag. I årsrapporten över ansvarsfullt placerande beskriver vi om våra åtgärder.

Som undertecknade av FN:s principer för ansvarsfullt placerande redogör vi årligen för hur vi verkställer dylika principer i vår placeringsverksamhet. Rapporten utkommer på engelska.

GIPS-rapport

LokalTapiola Kapitalförvaltning Ab har fått det internationella GIPS-kvalitetscertifikatet (Global Investment Performance Standard) för sin verksamhet. GIPS-rapporten utkommer på engelska och den publiceras en gång om året.