Private Banking Private Banking

Lenkkipolku

Vill du att placerandet ska vara så tydligt, problemfritt och förnuftigt som möjligt?
Vi tror att vår praxis och våra värderingar motsvarar också dina förväntningar. Vårt mål är att erbjuda de bästa kapitalförvaltningen i Finland.

Begäran om kontakt

Våra tjänster

Som vår Private Banking-kund för du tillgång till en stark och mångsidig placeringserfarenhet. Vi kombinerar lokal expertis och våra bolags framgångsrika placeringskunnande till högklassiga lösningar i alla tillgångsslag.

Våra tjänster är riktade till privatpersoner och företag med placeringstillgångar på 100 000 euro eller mer.

Mångsidiga produkt- och betjäningsalternativ enligt dina behov

  • Fullmakt för fullständig kapitalförvaltning
  • Placeringsförsäkringar
  • Fondplaceringar
  • Specialkapitaliseringsavtal
  • Fastighetsplacering
  • Strukturerade lösningar
  • Banktjänster för Private-kunder
  • Aktiv marknadsinformation och kontakt

Tjänsteleverantörer:

Sparliv- och placeringsförsäkringar: LokalTapiola Ömsesidigt Livförsäkringsbolag.
Kapitalförvaltning, förmedling av uppdrag och placeringsråd: LokalTapiola Kapitalförvaltning Ab.
Banktjänster: S-Banken Ab.
LokalTapiola-fonderna förvaltas av FIM Kapitalförvaltning Ab.
LokalTapiola Ömsesidigt Livförsäkringsbolag fungerar som LokalTapiola Kapitalförvaltnings anknutna ombud.