Institutionell kapitalförvaltning

LähiTapiola Institutioner

Vi erbjuder institutionella investerare diskretionära kapitalförvaltningstjänster.
• Placeringsbesluten baserar sig på vår egen marknadssyn
• Egen analys av ekonomi och företag
• Föregångare inom ansvarsfullt placerande

Erfarenhet. Analys. Framgång.

  • Vi erbjuder diskretionära kapitalförvaltningstjänster
  • I vårt utbud ingår ränte-, bland och aktiefonder
  • Vi erbjuder också skräddarsydda kapitalskyddade produkter samt lösningar inom fastighetskapitalförvaltning
  • Som vår kund kan ni lämna placeringsbesluten och uppföljningen av marknaderna till specialister inom placeringsbranschen
  • Vi förvaltar er portfölj enligt överenskomna principer
  • Ni får en kontaktperson som ansvarar för er kundrelation
LähiTapiola