Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

LokalTapiola Varsinais-Suomi

  • Reso
  • Myllynkatu 1212
  • 21280 RESO
Tfn
02 524 1000
må-to
10-19
fr
10-17

Aktuellt

Företagare, skydda din familj och din utkomst

Företagare, är din företagsverksamhet hotad om du plötsligt blir sjukledig? Hur går det för ekonomin för din familj om du skadar dig allvarligt eller blir arbetsoförmögen i förtid? Vår lösning för företagarens eget skydd skyddar familjen, utkomsten samt företagets kontinuitet.

Läs mer

Riskhanteringen i skick

På LokalTapiola får du experthjälp för att ordna företagets riskhantering.

Läs mer

Företagare, skydda din familj och din utkomst

Är företagets affärsverksamhet i fara om du plötsligt blir sjukskriven? Hur går det med familjens ekonomi om företagaren skadar sig allvarligt eller vid förtida arbetsoförmåga? Och är ditt pensionsskydd på en tillräcklig nivå?

Uppbyggnad av företagarens personskydd börjar alltid med lagstadgade försäkringar med vilka man skapar grunden för företagarens socialskydd. Avsikten med socialskyddet är att täcka minimiutkomsten. Vår försäkring kompletterar ditt lagstadgade socialskydd. Med hjälp av dem kan vi bygga upp en lösning som är lämplig för just dig, din familj och ditt företag. Vi kartlägger tillsammans ditt försäkringsbehov. Läs mer.


Riskhanteringen i skick

Förebygg skador 

Riskhanteringen stödjer ledandet och beslutsfattandet så att riskerna och möjligheterna som påverkar målen identifieras och man kan förbereda sig på demRiskhanteringen stöder ledande och beslutsfattande så att man identifierar de risker och möjligheter som påverkar målen och kan förbereda sig på dem.

Med en systematisk riskhantering kan ditt företag förhindra eller minska störningar och skador. På samma gång är det möjligt att utveckla nya tillvägagångssätt och skapa förutsättningar för en säker arbetsplats och personalens välbefinnande.