Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

LokalTapiola Keski-Suomi

  • Kuhmois
  • Toritie 55
  • 17800 KUHMOIS
Tfn
014 574 3000
Fax
014 574 3170
ti-to
9-14.30
Kontoret är öppet vid andra tillfällen med tidbeställning.

Aktuellt

Premieändringar 2019

År 2019 innebär ändringar i våra försäkringspremier på grund av ökade skadekostnader:

Bil- och trafikförsäkringar n. 2 %
Personförsäkringar n. 2 %
Hem-, lantbruks- och företagsförsäkringar 2-4 %
Djurförsäkringar 2-4 %
Övriga egendomsförsäkringar n. 2 %

På premien inverkar också många individuella faktorer i anslutning till försäkringstagaren och det försäkrade objektet såsom försäkringstagarens, den försäkrade personens eller det försäkrade objektets ålder. För att försäkringen ska följa den allmänna prisutvecklingen stiger premier och försäkringsbeloppen för indexbundna försäkringar enligt indexförändringen. Även kampanjrabatter eller motsvarande förmåner kan ändra premien. Dessutom kan eventuella skador ha påverkat bonusutvecklingen för försäkringen.

Du kan kontrollera dina försäkringspremier både i försäkringsbrevet och på fakturan. Ändringarna träder i kraft per huvudförfallomånad fr.o.m. 1.1.2019 vid övergången till ny försäkringsperiod.


LokalTapiolas Arbetsförmågatjänst

Vi har ytterligare ökat utbudet i Arbetsförmågatjänsten. Nu finns det även möjlighet att få företagshälsovård med hjälp av en försäkring där alla vårdtjänster erbjuds via HälsoHjälpen. Läs mer.


Riskhanteringen i skick

Förebygg skador 

Riskhanteringen stödjer ledandet och beslutsfattandet så att riskerna och möjligheterna som påverkar målen identifieras och man kan förbereda sig på demRiskhanteringen stöder ledande och beslutsfattande så att man identifierar de risker och möjligheter som påverkar målen och kan förbereda sig på dem.

Med en systematisk riskhantering kan ditt företag förhindra eller minska störningar och skador. På samma gång är det möjligt att utveckla nya tillvägagångssätt och skapa förutsättningar för en säker arbetsplats och personalens välbefinnande.

Läs mer.