Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

LokalTapiola Itä

  • Joensuu, med tidsbeställning
  • Siltakatu 20, 1.vån
  • 80100 JOENSUU
Tfn
017 684 3800

Aktuellt

Företagare, skydda din familj och din utkomst

Är företagets affärsverksamhet i fara om du plötsligt blir sjukskriven? Hur går det med familjens ekonomi om företagaren skadar sig allvarligt eller vid förtida arbetsoförmåga? Och är ditt pensionsskydd på en tillräcklig nivå?

Uppbyggnad av företagarens personskydd börjar alltid med lagstadgade försäkringar med vilka man skapar grunden för företagarens socialskydd. Avsikten med socialskyddet är att täcka minimiutkomsten. Vår försäkring kompletterar ditt lagstadgade socialskydd. Med hjälp av dem kan vi bygga upp en lösning som är lämplig för just dig, din familj och ditt företag. Vi kartlägger tillsammans ditt försäkringsbehov. Läs mer.


Sörj för personalens välbefinnande

Förutom de lagstadgade personförsäkringarna kan man med frivilliga försäkringar komplettera försäkringsskyddet på fritiden och vid sjukdom. Företaget kan också med försäkringar garantera utkomsten för sina arbetstagares familjer i livets krissituationer.

Läs mer här!


Riskhanteringen i skick

Förebygg skador 

Riskhanteringen stödjer ledandet och beslutsfattandet så att riskerna och möjligheterna som påverkar målen identifieras och man kan förbereda sig på demRiskhanteringen stöder ledande och beslutsfattande så att man identifierar de risker och möjligheter som påverkar målen och kan förbereda sig på dem.

Med en systematisk riskhantering kan ditt företag förhindra eller minska störningar och skador. På samma gång är det möjligt att utveckla nya tillvägagångssätt och skapa förutsättningar för en säker arbetsplats och personalens välbefinnande.

Läs mer.