LokalTapiola Huvudstadsregionen

LähiTapiola Pääkaupunkiseutu Tuomiokirkko mereltä

Välkommen till ditt eget regionbolags webbsidor! Vi betjänar dig ännu bättre och mera lokalt i ditt eget regionbolag, LokalTapiola Huvudstadsregionen. Kom till kontoret eller boka en tid, ring vår telefontjänst eller uträtta enkelt dina ärenden i nättjänsten.

Öppna karta

Huvudstadsregionens kontor i Bilhuset i Kampen betjänar person- och företagskunder med tidsbeställning.

Ingången till våra lokaler sker via Södra Järnvägsgatan.