LokalTapiola Huvudstadsregionen

Toimisto
  • Helsingfors Östra centrum, företagstjänsten med tidsbeställning
  • Östergatan 1 B
  • Takparkering 3.vån
  • 00930 HELSINGFORS
Tfn
09 453 9600
Öppet enligt med tidsbeställning
Öppna karta

Aktuellt

Företagare, skydda din familj och din utkomst

Företagare, är din företagsverksamhet hotad om du plötsligt blir sjukledig? Hur går det för ekonomin för din familj om du skadar dig allvarligt eller blir arbetsoförmögen i förtid? Vår lösning för företagarens eget skydd skyddar familjen, utkomsten samt företagets kontinuitet.

Läs mer

LokalTapiolas Arbetsförmågatjänst

Arbetsförmågatjänsten är en heltäckande lösning vars mål är att förbättra personalens arbetsförmåga och företagets produktivitet. Vår arbetsförmågatjänst minskar kostnaderna för frånvaro. Arbetstagaren får vård och återvänder till arbetet snabbare och antalet frånvaro minskar genom förebyggande åtgärder.

Läs mer

Företagare, skydda din familj och din utkomst

Yrittäjä voi turvata vakuutusratkaisuillamme oman ja perheensä toimeentulon sekä yrityksensä jatkuvuuden.

Är företagets affärsverksamhet i fara om du plötsligt blir sjukskriven? Hur går det med familjens ekonomi om företagaren skadar sig allvarligt eller vid förtida arbetsoförmåga? Och är ditt pensionsskydd på en tillräcklig nivå?

Uppbyggnad av företagarens personskydd börjar alltid med lagstadgade försäkringar med vilka man skapar grunden för företagarens socialskydd. Avsikten med socialskyddet är att täcka minimiutkomsten. Vår försäkring kompletterar ditt lagstadgade socialskydd. Med hjälp av dem kan vi bygga upp en lösning som är lämplig för just dig, din familj och ditt företag. Vi kartlägger tillsammans ditt försäkringsbehov. Läs mer.


LokalTapiolas Arbetsförmågatjänst

LähiTapiola LokalTapiola

Vi har ytterligare ökat utbudet i Arbetsförmågatjänsten. Nu finns det även möjlighet att få företagshälsovård med hjälp av en försäkring där alla vårdtjänster erbjuds via HälsoHjälpen. Läs mer.