Patientförsäkring

LähiTapiola LokalTapiola

Patientförsäkringen är en lagstadgad försäkring som är menad att täcka ansvaret för personer som utför hälso- och sjukvård för personskador i samband med vården.

Vilka skador ersätts?

Patientförsäkringen ersätter personskador som förorsakats patienten i samband med hälso- och sjukvård.

  •     patientskada
  •     infektionsskada
  •     olycksfallsskada
  •     apparatskada
  •     skada på vårdlokaliteten eller -utrustningen
  •     som orsakats av att medicinen levererats fel
  •     orimlig skada

Ansökan om ersättning

  • Patientförsäkringscentralen sköter om ersättandet av patientskador.
  • Du får skadeanmälningsblanketter tilläggsinformation från hälsovärdens patientombud, vårdpersonalen på sjukhus och vårdinrättningar eller från Patientförsäkringscentralen.

Tilläggsuppgifter: pvk.fi