Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

Patientförsäkring

  1. Den lagstadgade patientförsäkringen är obligatorisk för alla som utövar hälso- eller sjukvårdsverksamhet.
  2. Patientförsäkringen ger skydd för både patienter, vårdpersonal och tjänsteleverantörer inom hälsovården.
  3. Patientförsäkringen ersätter personskador som patienten orsakats i samband med hälso- och sjukvård.

Vad ersätter patientförsäkring och hur söks ersättning?

Patientförsäkring ersätter följande skador som patienten orsakats i samband med hälso- och sjukvård:

  • vårdskada
  • infektionsskada
  • olycksfallsskada
  • materialskada
  • skada i behandlingslokal eller -utrustning
  • oskälig skada vid felaktig distribution av läkemedel.

Patientförsäkring ersätter däremot inte skada som patienten orsakats av ändamålsenligt givet eller ordinerat läkemedel.

Ersättning för patientskada kan sökas med en skadeanmälan hos Patientförsäkringscentralen. Skadeanmälan ska göras senast inom tre år efter att den ersättningsberättigade har fått veta om skadan eller när denne borde ha fått veta om den.

Patientförsäkringscentralen sköter ersättningshandläggningen och betalningen av ersättningar. Blanketter för skadeanmälan fås av vårdpersonal, patientombudsman och Patientförsäkringscentralen.