Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

Patientförsäkring

 1. Den lagstadgade patientförsäkringen är obligatorisk för alla som utövar hälso- eller sjukvårdsverksamhet.
 2. Patientförsäkringen ger skydd för både patienter, vårdpersonal och tjänsteleverantörer inom hälsovården.
 3. Patientförsäkringen ersätter personskador som patienten orsakats i samband med hälso- och sjukvård.

Patientförsäkring är en lagstadgad försäkring som skydd för företag inom hälsovårdssektorn

Patientförsäkring är en lagstadgad försäkring som ger skydd för företag eller personer, som utövar hälso- eller sjukvård, vid personskador som inträffar i samband med sjukvård eller hälsovård.

Patientförsäkringen täcker en personskada som en patient orsakats av verksamhet av den person som gjort undersökningen eller material som använts i undersökningen. En personskada kan till exempel vara sjukdom eller skada som fåtts i samband med vården.


”I nuvarande välfärdssamhälle behövs ett täckande socialskydd för att trygga hälsan och utkomsten för människorna. För att förbättra rättsskyddet för patienter och yrkespersoner inom hälsovården behövs dock en lagstadgad patientförsäkring för att komplettera det finländska socialskyddet. Patientförsäkringssystemet sköter om att en skadelidande får ändamålsenlig vård och rättvis ersättning.”

– LokalTapiolas Chief Underwriter, Reetta Leppäkoski


Vem är försäkringsskyldig?

Alla som utövar hälso- och sjukvårdsverksamhet ska ha en lagstadgad patientförsäkring. Den behövs bland annat när det är fråga om

 • hälso- eller sjukvård som ges av en läkare, tandläkare eller sjukskötare
 • företags-, skol- och studenthälsovård
 • optikerverksamhet
 • sjuktransport
 • provtagning, blodgivning och vaccinering
 • rehabilitering, fysikalisk behandling och fysioterapi
 • försäljning av receptbelagda mediciner på apotek
 • klinisk läkemedelsundersökning.

Försäkringsskyldiga är stat, kommuner och kommunförbund vad gäller hälso- och sjukvård i dem samt alla privata företag och inrättningar som utövar hälso- och sjukvård. Yrkesutbildad hälso- och sjukvårdspersonal som är antecknade eller kan antecknas i registret hos Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården (Valvira) och som utövar sitt yrke som självständiga yrkesutövare. En arbetsgivare ska också försäkra anställda i arbets- eller tjänsteförhållande och anställda som antecknats i Valviras register.

Praktikanter och studerande jämställs med personalen vid det företag eller den inrättning under vars övervakning praktiken sker.

Patientförsäkringspremien fastställs enligt företag

Premien för patientförsäkring fastställs bland annat enligt klassificering som baserar sig på risken för den verksamhet som utövas.

Observera att om du har försummat din skyldighet att teckna en försäkring, kan din premie debiteras till och med tiofaldigt. Patientförsäkringscentralen (PFC) sköter premierna.

Såhär tecknar du en patientförsäkring

Du får ett anbud på patientförsäkring när du skickar oss kontaktbegäran. Efter begäran kontaktar vi dig och ser tillsammans till att patientförsäkringsärenden för ditt företag blir i skick.

Patientförsäkringens villkor

Patientförsäkringen ersätter enligt stadganden i patientskadelagen (585/86) en personskada som försäkringstagaren orsakar patienten i samband med utövning av hälso- och sjukvård. Bekanta dig med villkoren för patientförsäkring (pdf).

Vanliga frågor om patientförsäkring

Patientförsäkringscentralen har på sin webbplats samlat vanliga frågor om patientskador, skadeanmälan och ersättningspraxis.


Tjänsteleverantörer

Patientförsäkring erbjuds av LokalTapiola Ömsesidigt Försäkringsbolag och Patientförsäkringscentralen (PFC) sköter handläggningen av skador och ersättningar.