Arbetsolycksfallsförsäkring

LähiTapiola LokalTapiola

Det hör till arbetsgivarens skyldigheter att teckna en lagstadgad arbetsolycksfallsförsäkring, med vilken man tryggar arbetstagarens utkomst när det inträffar ett olycksfall i arbetet eller på arbetsresan eller när arbetstagaren drabbas av en yrkessjukdom.

Inkomstregistret tas i bruk 1.1.2019. Detta påverkar även anmälan om löneuppgifter för arbetsolycksfallsförsäkringen. Läs mer.