Lakisääteinen tapaturmavakuutus Arbetsolycksfallsförsäkring

Miehet rakennustyömaalla

Det hör till arbetsgivarens skyldigheter att teckna en lagstadgad arbetsolycksfallsförsäkring, med vilken man tryggar arbetstagarens utkomst när det inträffar ett olycksfall i arbetet eller på arbetsresan eller när arbetstagaren drabbas av en yrkessjukdom.

1.1.2017 ändrades faktureringen av mediciner som ersätts på grund av arbetsolycksfall och yrkessjukdom. Läs mer om detta.

Den nya lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar trädde i kraft 1.1.2016.
Läs hur lagen inverkar på den lagstadgade försäkringen.

Tjänster till stora företagar Be om anbud