Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

FöPL-försäkring

 1. Företagarens FöPL-försäkring utgör grunden för företagarens pensions- och socialskydd.
 2. FöPL-försäkring samlar arbetspension för din ålderdom samt tar hand om dig även vid sjukdom, föräldraskap eller arbetslöshet.
 3. FöPL-premierna är i sin helhet avdragsgilla i beskattningen.

FöPL-försäkring är ett skyddsnät för företagare

Företagarens lagstadgade arbetspensionsförsäkring dvs. FöPL-försäkring är grunden för företagarens hela socialskydd.

FöPL-försäkring

• samlar pension som i sinom tid betalas till dig
• ger ekonomisk trygghet vid eventuell arbetsoförmåga och arbetslöshet
• innehåller även familjepensionsskydd för att trygga utkomsten för familjen

Arbetsinkomsten i din FöPL-försäkring påverkar även ditt övriga socialskydd, till exempel sjukdagpenning och föräldradagpenning som Fpa beviljar. Arbetsinkomsten avser den lön som man skulle betala till en lika yrkeskunnig arbetstagare som utför samma arbete.

Vår samarbetspartner i arbetspensionsförsäkringar är arbetspensionsbolaget Elo. Vart tredje företag och 40 % av företagarna i Finland har sina arbetspensionsförsäkringar i Elo. Tack vare vårt samarbete kan du sköta dina FöPL-försäkringsärenden smidigt och enkelt.


Vad innehåller FöPL-försäkring?

Det lagstadgade arbetspensionsskyddet som du intjänat genom att arbeta utgör grunden för ditt pensionsskydd. FöPL-försäkring ger dig skydd när dina inkomster ändras på grund av ålderdom, arbetsoförmåga eller att familjeförsörjaren avlider.

FöPL-försäkring innehåller dessa pensionsskydd:

 • ålderspension, som ger trygghet när du avgår med pension och har uppnått den lägsta pensionsåldern
 • partiell förtida ålderspension, med hjälp av vilken du kan börja arbeta mindre eller helt sluta arbeta
 • invalidpension, om din arbetsförmåga är betydligt nedsatt på grund av sjukdom, lyte eller skada så att du inte kan arbeta under åtminstone ett år
 • arbetslivspension, tack vare vilken du kan gå i pension vid 63 års ålder om ditt arbete har varit tungt och din arbetsförmåga därför är nedsatt
 • familjepension, som vid din bortgång tryggar utkomsten för din maka/make och dina minderåriga barn.

FöPL-försäkring ger dig även möjlighet till yrkesinriktad rehabilitering om din arbetsförmåga är betydligt nedsatt. Målet med rehabiliteringen är att upprätthålla och förbättra arbetsförmågan och på detta sätt möjliggöra att du kan fortsätta i arbetslivet.

Rätt dimensionerad föpl-arbetsinkomst ger dig skydd redan under yrkeskarriären

FöPL-försäkring är utöver ett oersättligt pensionsskydd även ett viktigt socialskydd för företagaren. Som företagare intjänar du arbetspension enligt FöPL-inkomsten. Arbetsinkomsten påverkar även nivån på olika förmåner och pensioner.

FöPL-arbetsinkomst påverkar

 • ålderspension och övriga pensioner och förmåner redan före åldern för ålderspension
 • ersättningar och pensioner för inkomstförlust till följd av arbetsolycksfall
 • beloppet av Fpa:s sjukdagpenning
 • Fpa:s grunddagpenning eller inkomstrelaterad arbetslöshetsdagpenning om du blir arbetslös och är medlem i arbetslöshetskassa
 • Fpa:s moderskaps-, särskild moderskaps-, faderskaps- och föräldrapenning samt beloppet av partiell föräldrapenning.

Rätt dimensionerad FöPL-arbetsinkomst ger dig skydd redan under yrkeskarriären. Därför lönar det sig att dimensionera arbetsinkomsten noggrant: dess storlek påverkar beloppet av din framtida arbetspension, premierna och socialförmånerna såsom sjukdagpenningen.

Vår samarbetspartner Elo hjälper dig gärna att dimensionera en lämplig FöPL-arbetsinkomst för dig. Du kan som hjälp använda Elos FöPL-räknare.

När ska man teckna FöPL-försäkring?

Som företagare försäkrar du dig själv med en FöPL-försäkring enligt lagen om pension för företagare.

Du måste teckna en FöPL-försäkring om

 • du är en i Finland bosatt företagare i åldern 18-68 år
 • FöPL-arbetsinkomsten är minst 7 656,26 euro år 2018
 • din företagsverksamhet har oavbrutet pågått minst fyra månader.

FöPL-försäkringen ska tecknas inom sex månader efter att företagarverksamheten inleddes. Försäkringen kan tecknas retroaktivt för det innevarande året och de tre föregående kalenderåren.

Som företagare i bisyssla måste du teckna en FöPL-försäkring om förutsättningarna för försäkring uppfylls. Om du är en ny företagare, får du upp till 22 procent rabatt på din FöPL-försäkring under de 48 första månaderna.

Sköt din FöPL-försäkring i Elos webbtjänst och behändigt med Yrittäjän mobiili

I Elos webbtjänst och Yrittäjän mobiili hittar du allt som behövs för att sköta FöPL-försäkringsärenden, du må sedan vara företagare, arbetsgivare eller representant för en revisionsbyrå.

I webbtjänsten kan du

 • sköta dina FöPL-försäkringar
 • skriva ut intyg
 • ändra arbetsinkomsten
 • anmäla ändrade uppgifter
 • ansöka om betalningstid.

Du kan sköta dina FöPL-försäkringsärenden via LokalTapiolas nättjänst eller logga in direkt i Elos webbtjänst.

Du får även tillgång till Elos applikation Yrittäjän mobiili med vilken du behändigt kan sköta dina mest allmänna FöPL-försäkringsärenden – var och när som helst.

Såhär får du FöPL-försäkring

Elos försäkringar får du behändigt via oss eller direkt från Elo. Lämna kontaktbegäran till oss i LokalTapiola eller teckna försäkring med en elektronisk försäkringsansökan på Elos Webbplats. Vi ser tillsammans till att dina FöPL-försäkringar blir i skick.

Du kan överföra din FöPL-försäkring från ett annat arbetspensionsbolag till Elo kvartalsvis från den första dagen i januari, april, juli eller oktober om din försäkring varit i kraft i det andra bolaget i minst ett år.

Du kan läsa villkoren för FöPL-försäkringen och läsa mer om FöPL-försäkring på Arbetspensionsbolaget Elos webbplats. Titta på villkoren för FöPL-försäkring och läs mer om FöPL-försäkring.

Olycksfallsförsäkring för företagare

Företagets viktigaste resurs är företagaren själv. Den frivilliga olycksfallsförsäkringen för företagare ger ett täckande skydd.

Bekanta dig

Företagare, familj och företag

Företagare, hur går det för ekonomin för din familj om du skadar dig allvarligt eller måste avgå med förtida invalidpension.

Bekanta dig

Tjänsteleverantör

Försäkringen erbjuds av vår samarbetspartner arbetspensionsbolaget Elo.