FöPL-försäkring

Företagarens lagstadgade arbetspensionsförsäkring (FöPL) ger skydd vid många olika livssituationer: när man går i pension, om man blir arbetslös, när man bildar familj eller om man blir sjuk.

LokalTapiolas samarbetspartner i arbetspensioner är arbetspensionsbolaget Elo. Vart tredje företag och 40 % av företagarna i Finland har sina arbetspensionsförsäkringar i Elo. Elos försäkringar får du smidigt via LokalTapiola. Mer information får du av LokalTapiola eller direkt av Elo.

FöPL-försäkring i korthet

  • Företagarens arbetspensionsförsäkring utgör grunden för företagarens socialskydd. Den ger skydd vid ålderdom, arbetsoförmåga och dödsfall. Utöver pensionen påverkar FöPL-arbetsinkomsten även företagarens övriga socialskydd, bl.a. FPA:s sjukdagpenning.
  • En företagare ska teckna FöPL-försäkring inom sex månader efter att företagsverksamheten börjat. Försäkringen kan tecknas retroaktivt för det innevarande året och de tre föregående kalenderåren.
  • Du kan kvartalsvis överföra din FöPL-försäkring från ett annat arbetspensionsbolag till Elo (från den första dagen i januari, april, juli eller oktober). Försäkringen måste dock ha varit minst ett år i kraft i det tidigare bolaget.

Hantera ArPL- och FöPL-försäkringarna i Elos nättjänst

I nättjänsten hittar du allt som behövs för att sköta arbetspensionsförsäkringarna, du må sedan vara företagare, arbetsgivare eller representant för en revisionsbyrå. Rehabiliterings- och pensionsuppgifterna hittar du i samma nättjänst. Storarbetsgivare hittar i nättjänsten verktyg för förebyggande och hantering av företagets risker för arbetsoförmåga och därtill anslutna kostnader. Ytterligare information om tjänsten och dess ibruktagning finns på ww.elo.fi.

Du har fortsättningsvis tillgång till dina arbetspensionsförsäkringar via LokalTapiolas nättjänst genom att klicka på länken i avtalssammandraget varvid du kommer in i Elos nättjänst. Om du använder nättjänsten endast för att sköta arbetspensionsförsäkringar, kan du logga in i Elos tjänst.